Apostolisch Nuntius Z.H.Exc. Aldo Cavalli

Maandag 5 november - 16.30 uur - Willibrorddag

gepubliceerd: maandag, 22 oktober 2018
Apostolisch Nuntius Z.H.Exc. Aldo Cavalli

In principe de eerste maandag van de maand vindt in het Groot­semi­narie Sint-Willibrord de Willibrorddag plaats. Maandag 5 november 2018 spreekt Apostolisch Nuntius Z.H.Exc. Aldo Cavalli over het werk van de apostolisch nuntius.

Willibrordlezing en Willibrorddag

Tenzij anders vermeld vinden elke eerste maandag van de maand Willibrordlezingen en de navorming plaats in het Groot­semi­narie Sint-Willibrord. De lezing vangt aan om 16.30 uur en zijn bedoeld voor de priester­studenten; voor sommige lezingen worden ook de diaken(kandidaten) en catechisten uitgenodigd. Tijdens deze lezing vindt het gesprek plaats van de Bisschop met de jonge priesters en met degenen die in het pastorale jaar zijn.

Docenten, alsmede priesters en diakens die langer dan vijf jaar zijn gewijd, zijn eveneens uitgenodigd de Willibrordlezing bij te wonen. Ook reeds gezonden pastoraal werkers en catechisten worden voor verschillende lezingen uitgenodigd.

Na de lezing wordt de vespers gebeden en de H. Eucharistie gevierd. Na de heilige Mis is er een buffet-maaltijd waarmee de dag besloten wordt.

Programma

11.00 uur ontvangst in het Oesdom
11.30 uur Rozenhoedje in de Genadekapel
12.10 uur blok 1
13.45 uur middaggebed
14.00 uur lunch
15.00 uur blok 2
16.30 uur gesprek met de Bisschop/Willibrordlezing
18.00 uur H. Mis
19.00 uur Buffet

Om 17.30 uur - na het gesprek met de Bisschop - is de vormingsdag afgelopen; ieder is echter van harte uitgenodigd voor de aansluitende vespers met Eucharistie­viering en is welkom om met de Bisschop te concelebreren en aan het aansluitende buffet deel te nemen.

Details

datum: maandag 5 november 2018
tijd:

van 11.00 tot 17.30
met Vespers, H.Mis en buffet tot 19.30 uur

locatie: Groot­semi­narie Sint-Willibrord
Hoogeweg 65
1851 PJ  Heiloo