40 Jaar Priesterzaterdag Heiloo

Kardinaal Eijk met de seminaristen

gepubliceerd: zondag, 4 november 2018

Afgelopen zaterdag 3 november werd gevierd dat reeds 40 jaar in Heiloo bij Onze Lieve Vrouw ter Nood gebeden wordt voor roepingen tot het priester­schap en het behoud van de roeping. Dit gebeurt sinds december 1978 op elke eerste zaterdag van de maand. Voor deze speciale gelegenheid was kardinaal Eijk uitgenodigd. Na afloop was hij zo welwillend om even met alle aanwezige seminaristen, de twee rectoren en de studieprefect van het bisdom Haarlem-Amsterdam op de foto te gaan.

De bezielende kracht achter de Eerste (Priester) zaterdag is al 40 jaar dhr. Leeman. Samen met pastoor Meershoek en enkele anderen hebben ze toen dit initiatief genomen. Het is begonnen in de Genadekapel met een klein groepje, de eerste keer waren ze met z’n twaalven, maar al vele jaren wordt het nu in de Bedevaartkapel gehouden. Gemiddeld zijn er zo’n 100 tot 200 mensen bij aanwezig, en op hoogtijdagen nog wel meer.

We geloven vast dat dit gebed, 40 jaar lang, heeft bijgedragen aan het behoud van priesters in onze kerkprovincie. Een hele generatie nieuwe priesters is er sinds die tijd opgestaan en opgeleid. In ons bisdom mogen we ons gelukkig prijzen met vele jonge priesters. We danken God en de mensen die hiervoor maandelijks komen bidden in Heiloo, en natuurlijk het gebed bij de mensen thuis. Veel dank ook aan de groep vrijwilligers die dit elke maand in Heiloo organiseert.