Nuntius, Eed van Trouw en Admissio

gepubliceerd: donderdag, 8 november 2018

Afgelopen maandag was zijne excellentie Aldo Cavalli op bezoek bij het Groot­semi­narie. Mgr. Cavalli is de apostolisch nuntius in ons land. Hij verzorgde de Willibrordlezing op deze Willibrorddag, eerste maandag van de maand, waarbij hij een boeiend betoog hield hoe het komt dat we een nuntius in ons land hebben.

Zoals hij uitlegt is het belangrijk om hiervoor de geschiedenis in te duiken, dan wordt het allemaal duidelijk. Na de Willibrordlezing volgde de H. Eucharistie waarin Maciej Gradski de Eed van Trouw en de Geloofsbelijdenis uitgesproken heeft, dit als voor­bereiding op de diaken­wijding zaterdag 17 november in Heiloo.

Tevens heeft in de Eucharistie­viering Bert Glorie de Admissio ontvangen. Admissio is een stap op het pad naar het priester­schap waarbij beide partijen, zowel de kandidaat, in dit geval Bert Gorie, als het bisdom, bij monde van Mgr. Punt, zich uitspreekt dat ze serieus met elkaar verder willen gaan. Je zou het kunnen zien als een soort verloving. Een belangrijke stap dus.

Zowel van Bert Glorie als van Maciej Gradski waren er veel gasten aanwezig, zodat we daarna, samen ook met de nuntius, nog een gezellige maaltijd konden hebben. Zoals gebruikelijk werd deze weer feestelijk opge­luisterd door een aantal seminaristen van het Neocatechumenaat.

(de fotoserie is van Eric Venneker)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.