Orgel van Haarlem-Oost naar Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 21 november 2018

Werknemers van de firma Adema zijn druk doende het Pelsorgel uit de sluitende Pastoor van Ars­kerk in Haarlem-Oost te plaatsen in de kloosterkapel van het Groot­semi­narie St. Willibrord.

Het nieuwe orgel zal de schoonheid van de liturgie van de seminarie­gemeen­schap, en van andere H. Missen in de kapel van het Gastenhuis/Juliana­klooster OLV ter Nood verder omhoog krikken. We danken het bestuur van de Pastoor van Ars­kerk dat ze dit mooie orgel kosteloos aan ons ter beschikking wilden stellen.

Maandag 3 december a.s. op de maandelijkse Willibrorddag zal hij ingezegend worden door Mgr. Punt en in de H. Eucharistie in gebruik genomen worden. Als u hierbij aanwezig wens te zijn (en eventueel ook bij het aansluitend buffet) geeft u dit dan door aan evenmenten@tiltenberg.org. Een vergoeding van 12,50 wordt op prijs gesteld bij deelname aan het buffet. De aanvang is om 18.00uur.