Willibrorddag met Tom Koot

Navormingsprogramma

gepubliceerd: zondag, 20 januari 2019
Tom Koot
Tom Koot

In het kader van voortgezette vorming voor de jonggewijde priesters en priesterkandidaten in het pastorale jaar wordt op maandag 4 februari 2019 weer een vormingsdag georga­ni­seerd.

Programma

12.10 uur Tom Koot: Intervisie
Tom Koot is trainer bij Xpand en specialiseert zich in coachen, trainer en adviseren van leiders in profit- en non-profit­organisaties w.o. kerkelijke organisaties
15.00 uur Jan-Willem en Loes Beenhakker-Bökkerink over de gemeen­schap Emmanuel
16.30 uur Gesprek met de Bisschop
18.00 uur Vespers en heilige Mis
Aansluitend Buffetmaaltijd

Vormingsdagen

De voortgezette pastorale vorming van de jonge priesters - jong in wijdingsjaren - is een belangrijke gelegenheid om de verbondenheid met elkaar en met de Bisschop te beleven en te reflecteren op de eigen pastorale werkzaamheid en deze te toetsen en te verdiepen. De dagen van de voortgezette vorming dienen er mede toe te beleven dat priesters als leden van één presbyterium samen staan voor de priesterlijke zending die Christus aan de Kerk heeft toevertrouwd. Deze dagen bieden de gelegenheid om de Bisschop te ontmoeten, met een geestelijke vader (geestelijk leidsman) te spreken en te bidden.