Willibrorddag met Mgr. De Jong

Navormingsprogramma

gepubliceerd: woensdag, 20 februari 2019
Selfie door Mgr. De Jong tijdens de Jongerensynode
Selfie door Mgr. De Jong tijdens de Jongerensynode

In het kader van voortgezette vorming voor de jonggewijde priesters en priesterkandidaten in het pastorale jaar wordt op maandag 4 maart 2019 weer een vormingsdag georga­ni­seerd.

 

 

 

Programma

Voortgezette vorming priesters, diakens,
pastoraal werkers en catechisten

11.00 - 11.30 uur Ontvangst met koffie / thee en koek in Oesdom
11.30 - 11.50 uur Rozenhoedje in de Genadekapel
12.10 - 13.40 uur Pastoor Iwan Garcia over huisbezoek
13.45 - 13.55 uur Middaggebed
13.55 - 14.30 uur Lunch
15.00 - 16.30 uur Mgr. dr. Everard de Jong: De jongeren­synode Mgr. Dr. Everard de Jong is hulpbisschop van Roermond en was afgevaardigde voor de Nederlandse bisschoppen op de recente jongeren­synode in oktober 2018.

Voortgezette vorming priesters

16.30 - 17.30 uur Gesprek met de bisschop

Alle genodigden

16.30 uur Mgr. Everard de Jong: De Jongeren­synode Mgr. Dr. Everard de Jong is hulpbisschop van Roermond en was afgevaardigde voor de Nederlandse bisschoppen op de recente jongeren­synode in oktober 2018.
18.00 uur Vespers en Heilige Mis Priester­studenten Dino Deltin en Juan Ignacio Jiménez Walker zullen de aan­stelling tot lector ontvangen. Priester­student Thomas Bötticher zal de admissio ontvangen.
19.10 uur Warme buffetmaaltijd

Vormingsdagen

De voortgezette pastorale vorming van de jonge priesters - jong in wijdingsjaren - is een belangrijke gelegenheid om de verbondenheid met elkaar en met de Bisschop te beleven en te reflecteren op de eigen pastorale werkzaamheid en deze te toetsen en te verdiepen. De dagen van de voortgezette vorming dienen er mede toe te beleven dat priesters als leden van één presbyterium samen staan voor de priesterlijke zending die Christus aan de Kerk heeft toevertrouwd. Deze dagen bieden de gelegenheid om de Bisschop te ontmoeten, met een geestelijke vader (geestelijk leidsman) te spreken en te bidden.