Willibrorddag met Mgr. P. Hamans

Navormingsprogramma

gepubliceerd: vrijdag, 8 maart 2019
Mgr. dr. P. Hamans
Mgr. dr. P. Hamans
Michiel Peeters pr., studentenpastor Tilburg University
Michiel Peeters pr., studentenpastor Tilburg University

In het kader van voortgezette vorming voor de jonggewijde priesters en priesterkandidaten in het pastorale jaar wordt op maandag 1 april 2019 weer een vormingsdag georga­ni­seerd.

Programma

Voortgezette vorming priesters, diakens,
pastoraal werkers en catechisten

11.00 - 11.30 uur Ontvangst met koffie /thee en koek in Oesdom
11.30 - 11.50 uur Rozenhoedje in de Genadekapel
12.10 - 13.40 uur Michiel Peeters pr.: studentenpastoraat
Michiel Peeters is studentenpastor aan de Tilburg University
13.45 - 13.55 uur Middaggebed
13.55 - 14.30 uur Lunch
15.00 - 16.30 uur Mgr. dr. P. Hamans: Recente kerkgeschiedenis
Mgr. Hamans is docent kerkgeschiedenis aan Het Groot­semi­narie in Heiloo

Voortgezette vorming priesters

16.30 - 17.30 uur Gesprek met de bisschop

Alle genodigden

18.00 uur Vespers en Heilige Mis
19.00 uur Warme buffetmaaltijd

Vormingsdagen

De voortgezette pastorale vorming van de jonge priesters - jong in wijdingsjaren - is een belangrijke gelegenheid om de verbondenheid met elkaar en met de Bisschop te beleven en te reflecteren op de eigen pastorale werkzaamheid en deze te toetsen en te verdiepen. De dagen van de voortgezette vorming dienen er mede toe te beleven dat priesters als leden van één presbyterium samen staan voor de priesterlijke zending die Christus aan de Kerk heeft toevertrouwd. Deze dagen bieden de gelegenheid om de Bisschop te ontmoeten, met een geestelijke vader (geestelijk leidsman) te spreken en te bidden.