Willibrorddag met Kardinaal Eijk

Navormingsprogramma

gepubliceerd: woensdag, 10 april 2019
Kardinaal dr. W. Eijk
Kardinaal dr. W. Eijk

In het kader van voortgezette vorming voor de jonggewijde priesters en priesterkandidaten in het pastorale jaar wordt op maandag 6 mei 2019 weer een vormingsdag georga­ni­seerd.

Wij nodigen u van harte uit voor de Willibrorddag van maandag 6 mei in Heiloo. Spreker is dit keer Zijne Eminentie Willem Jacobus kardinaal Eijk, kardinaal en aarts­bisschop van Aartsbisdom Utrecht. ’s Morgen zal drs. Kor Berghuis spreken over armoede in Noord-Holland.

Programma

Vorming priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten

11.00 uur Ontvangst met koffie/thee en koek in Oesdom
11.30 uur Rozenhoedje in de Genadekapel
12.10 uur drs. Kor Berghuis over armoede in Noord-Holland
13.45 uur Middaggebed
13.55 uur Lunch
15.00 uur Inleiding kardinaal W.J. Eijk over gendertheorie
 

Vorming priesters

16.30 uur Gesprek met de bisschop tot 17.30 uur

Alle genodigden

16.30 uur Willibrordlezing Kardinaal dr. W.J. Eijk over gendertheorie
18.00 uur Vespers en Heilige Mis
19.10 uur Warme buffetmaaltijd

Vormingsdagen

De voortgezette pastorale vorming van de jonge priesters - jong in wijdingsjaren - is een belangrijke gelegenheid om de verbondenheid met elkaar en met de Bisschop te beleven en te reflecteren op de eigen pastorale werkzaamheid en deze te toetsen en te verdiepen. De dagen van de voortgezette vorming dienen er mede toe te beleven dat priesters als leden van één presbyterium samen staan voor de priesterlijke zending die Christus aan de Kerk heeft toevertrouwd. Deze dagen bieden de gelegenheid om de Bisschop te ontmoeten, met een geestelijke vader (geestelijk leidsman) te spreken en te bidden.