Hoogfeest van St. Joseph goed gevierd

Bedevaart naar Groningen

gepubliceerd: dinsdag, 19 maart 2019

Een deel van de leef­gemeen­schap van het seminarie St. Willibrord is vandaag afgereisd naar Groningen om het Hoogfeest van St. Willibrord te vieren. De kathedraal van deze stad is toegewijd aan St. Joseph, en zodoende werd dit hier dan ook plechtig gevierd. Om 12.30 uur was de Hoogmis met plebaan Wagenaar als hoofd­cele­brant, de rector als con­cele­brant, en een compleet team van zes acolieten.

Na deze plechtige Mis, hebben we kort geluncht in de mooie voorjaarszon en zijn toen het Groninger Museum gaan bekijken. Hier is momenteel een tentoon­stelling van Dale Chiduly, een Amerikaanse glasblazer en beeldhouwer. Dit was echt de moeite waard! Na een warme hap in restaurant Zurich hebben we tegen de avond ons ‘buurbisdom’ Groningen-Leeuwarden weer achter ons gelaten. Een goed gevierd Hoogfeest van deze bijzondere heilige.