“Bid tot de Herder”

Zondag 12 mei - Roepingenzondag

gepubliceerd: maandag, 8 april 2019

“Bid tot de Herder” - dat is het thema van ‘Roepingen­zondag’ die op zondag 12 mei 2019 zal worden gevierd. Om hier speciaal de aan­dacht op te vestigen zijn diverse materialen beschikbaar. Deze zijn eenvoudig van deze website te downloaden.

Het betreft een poster, een prentje en een prachtig en kleurrijk gebedenboekje. Boven­dien is het logo in zowel RGB (tbv het web) als CMYK (tbv drukwerk) beschikbaar. Met deze materialen kunnen parochies optimaal de aandacht vestigen op de mogelijkheden voor roepingen in ons bisdom: het priester­schap, het permanent diakenambt,het religieuze leven en de catechist.

Downloadlinks