Willibrord Magazine - Pasen

gepubliceerd: dinsdag, 9 april 2019

In deze Veertigdagentijd van voor­bereiding op het Hoogfeest van Pasen is een nieuwe editie van ons Willibrord Magazine verzonden.

Rector J. de Wit schrijft in het voorwoord: “‘De Heer geeft , de Heer neemt, gezegend de naam van de Heer,’ een welbekende zinsnede uit het boek Job (1,21). Ik moest hier deze week aan denken toen afgelopen week seminarist Julián, komend uit Colombia, maar reeds sinds drie jaar in Nederland, de beslissing genomen had om naar huis te gaan. Julián was sinds afgelopen zomer bij ons in de gemeen­schap in Heiloo komen wonen, terwijl hij eigenlijk lid is van het Neocatechumenaat, om zo onze gemeen­schap in Heiloo te versterken. En we waren heel blij met hem, hij was/is een opgewekte jongen en hij bood zo een mooie bijdrage aan het gemeen­schapsleven.

Maar het is natuurlijk niet voor iedere jongeman weggelegd om priester te worden, het moet wel de wil van de Heer zijn. En wanneer dat niet meer duidelijk is, om wat voor reden dan ook, dan is het goed om het pad te verleggen, hoe pijnlijk ook voor zo’n klein gemeen­schapje als het onze.

In die zin past het ook bij deze tijd - op dit moment dat ik dit schrijf - van voor­bereiding op Pasen: hoezeer heeft de Heer voor ons niet geleden om ons de Verlossing, de Verzoening met God te kunnen schenken en Zijn blijvende aanwezigheid onder ons middels de Sacramenten. Het pad dat Hij hier voor ging was dat van volledige trouw aan de wil van God, ‘Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschiede’ (Vgl. Mt 26,39). Zo zijn ook wij geroepen om de wil van God te zoeken in alle situati es, en dan mogen we erop vertrouwen dat ook voor ons het Licht aanbreekt van de Verrijzenis, het Nieuwe Leven. Of, meer in het plaatje van Job, dat God ook ons weer rijkelijk zal zegenen.

Hier blijven we op vertrouwen, ook vooral door u, alle trouwe leden van de gebedskring, en de donateurs, die het tevens financieel mogelijk maken. Naar het zich nu laat aanzien hebben we in ieder geval weer een dubbele wijding in juni en er heeft zich reeds een nieuwe jongen voor het seminarie aangemeld. Dank u Heer en dank u, voor uw gebed en steun.”

Veel leesplezier!