Zes nieuwe diakens

gepubliceerd: dinsdag, 18 november 2014
Zes nieuwe diakens
(foto: Wim Koopman)

Voor het bisdom Haarlem-Amsterdam zijn zaterdag 15 november zes nieuwe diakenkandidaten gewijd. Momenteel wordt de kathedraal in Haarlem gerestaureerd en daarom vond de plechtigheid plaats in de St. Vitus­kerk te Hilversum.

Marco Cavagnaro en Andrea Geria, beiden afkomstig uit Italië, werden tot transeunt diaken gewijd en Eric Wiss, Toon Jorink, Rob Polet en Paul Bindels zijn permanent diaken geworden. Mgr. J.M. Punt, de bisschop van Haarlem-Amsterdam, verwelkomde iedereen aan het begin van de viering. De bisschop sprak ook een kort woord uit in het Itialiaans voor de speciaal uit Italië overgekomen gasten.

In zijn preek ging mgr. Punt in op drie hoofd­punten voor iedere dienst in de kerk en dus ook voor het diakonaat, namelijk het gebed, het geloof en de liefde. We moeten de kracht van het gebed niet onderschatten, zo hield de bisschop de aanwezigen voor. Zelfs als gelovigen beseffen we vaak niet hoe wezenlijk het gebed eigenlijk is. Daarnaast is het geloof heel belangrijk. Mensen hebben dikwijls een verwrongen beeld van God en dat is heel tragisch.

Aan de diakens is het de taak om juist een authentiek beeld van God te verkondigen; God als Vader die op zoek is naar ieder van ons. De liefde tenslotte betekent dat we geroepen zijn om net als Christus iedere mens onvoorwaardelijk te aanvaarden en te beminnen als kind van God. Tegelijkertijd roept Jezus echter op tot bekering. Als diaken is het belangrijk om in het pastoraat hier het juiste evenwicht in te vinden. De diakens hoeven dat echter niet alleen te doen: Gods Geest en de voorspraak van Maria komen hen hierbij te hulp.

(de fotoserie is gemaakt door Wim Koopman)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.