De meest actuele nieuwsberichten:

Priesterwijding Bert Glorie
Zaterdag 31 oktober - 11.00 uur - Kathedraal TV
gepubliceerd: woensdag, 28 oktober 2020
Het belooft zater­dag 31 ok­to­ber een bij­zon­dere pries­ter­wij­ding te wor­den. Niet alleen vanwege de coronamaat­regelen maar ook omdat diaken Bert Glorie blind is.


Nationale Roepingenweek
Zondag 1 t/m zaterdag 7 november
gepubliceerd: dinsdag, 27 oktober 2020
Voor het tweede jaar op rij or­ga­ni­seert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land een Nationale Roepingenweek. Van zon­dag 1 t/m zater­dag 7 no­vem­ber is er in elk bisdom en bij ver­schil­lende reli­gi­euze ge­meen­schappen een ac­ti­vi­teit of speciale vie­ring waarin de roe­ping tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven centraal staat.


Priestervakantie 2021 in Italië Fotoreportage Video
Dinsdag 3 t/m woensdag 11 augustus - Villa Immacolata, Castelveccana
gepubliceerd: donderdag, 22 oktober 2020
Van harte nodigt het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord alle pries­ters uit om in de zomer van 2021 mee te gaan op de jaar­lijkse pries­ter­va­kan­tie. De bestem­ming wordt deze keer Castelveccana in Italië. U verblijft in de Villa Immacolata, vlak bij het befaamde Lago Maggiore!


Herfsteditie Willibrordmagazine
gepubliceerd: dinsdag, 13 oktober 2020
Het nieuwe magazine van het semi­na­rie is uit­ge­ko­men! In deze editie leest u over het begin van het nieuwe studie­jaar en de ver­schil­lende pries­ter­wij­dingen die hebben plaats­ge­von­den. Semi­na­rie­do­cent pastoor Hamans heeft een mooi artikel ge­schre­ven naar aan­lei­ding van het over­lij­den van kar­di­naal Simonis en het inter­view met een lid van de gebeds­kring ontbreekt uite­raard ook deze keer niet.


Geslaagd!
Baccalaureaatsexamen 2020
gepubliceerd: vrijdag, 9 oktober 2020
Op woens­dag 30 sep­tem­ber hebben Dino Deltin en Juan Ignacio Jiménez Walker in Heiloo het Bac­ca­lau­reaat­exa­men gedaan van de Pontificale Uni­ver­si­teit van Lateranen. Beide zijn hier­voor op zeer goede wijze geslaagd. HIermee is nu voor hen de studie Theo­lo­gie (en Filo­so­fie) volle­dig afgerond. Voor beide volgt nu eerst nog een periode van stage c.q. ver­volgstudie voordat ze weer terug zullen komen naar Neder­land, voor, als God het wilt, de pries­ter­wij­ding.


Eerste Willibrordavond nieuwe studiejaar
Lezing prof. dr. Sophie van Bijsterveld
gepubliceerd: dinsdag, 6 oktober 2020
Op maan­dag 5 ok­to­ber vond in het semi­na­rie de eerste Wil­li­brord­avond plaats: de voort­ge­zette vor­ming van de jonge pries­ters, gesprek met de bis­schop, lezing van prof. Sophie van Bijster­veld en de Eucha­ris­tie­vie­ring.
di, 6 okt 2020Eerste heilige Missen Mikel Palić
ma, 28 sep 2020Priesterwijding Mikel Palić Fotoreportage Video
vr, 25 sep 2020Uitnodiging Willibrorddag
wo, 23 sep 2020Nieuw studiejaar seminarie
zo, 13 sep 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Fotoreportage Video
za, 12 sep 2020Feestelijke priesterwijding Javier Acuña Acuña Fotoreportage Video
vr, 4 sep 2020Landelijk roepingenweekend
do, 3 sep 2020Drie priesterwijdingen deze maand
di, 4 aug 2020Jaaractie Studiebeurs 2020
vr, 10 jul 2020Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie van Nederland
wo, 8 jul 2020Seminarie-uitje ter afsluiting academisch jaar Fotoreportage
za, 4 jul 2020Paul Bindels tot priester gewijd Fotoreportage
di, 30 jun 2020Nieuwe studiegids 2020-2021
di, 23 jun 2020Priesterwijding Paul Bindels
za, 20 jun 2020Sacramentsdag met processie Fotoreportage
wo, 3 jun 2020Willibrordmagazine per post en e-mail
ma, 4 mei 2020Mooie Onderscheidingsdag Levenskeuzen Video
vr, 24 apr 2020Materialen voor Roepingenzondag
di, 21 apr 2020Op zoek naar jouw bestemming?
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Videogetuigenissen

Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl