De meest actuele nieuwsberichten:

Jaaractie Studiebeurs 2020
gepubliceerd: dinsdag, 4 augustus 2020
Emil komt uit Colombia en is enkele jaren gele­den naar Neder­land geko­men om hier pries­ter te wor­den. God kan op bij­zon­dere manieren werken. Als u het verhaal van Emil leest, wie had dan gedacht dat hij deze weg in zou slaan?


Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie van Nederland
gepubliceerd: vrijdag, 10 juli 2020
In het voor­jaar van 2019 slaagde rector Jeroen de Wit voor het Licentiaat in de Nieuwe Evangeli­sa­tie. De scriptie die hij hier­voor schreef, gaat over een actueel thema: Pries­ters voor de Nieuwe Evangeli­sa­tie. In dit bericht geeft hij een korte samen­vat­ting van zijn eindscriptie.


Seminarie-uitje ter afsluiting academisch jaar Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 8 juli 2020
Ter afslui­ting van het aca­de­misch jaar van het semi­na­rie zijn we zater­dag 27 juni met docenten en se­mi­na­risten naar de Bies­bosch en Dordrecht geweest. Transeunt diakens Mikel Palic en Juan Andres waren ook mee deze dag.


Paul Bindels tot priester gewijd Fotoreportage
Deo Gratias!
gepubliceerd: zaterdag, 4 juli 2020
Tijdens een fees­te­lij­ke vie­ring in een toch weer wat beter gevulde Bavo­kathe­draal te Haar­lem heeft Mgr. Hendriks vandaag, 4 juli 2020, zijn eerste pries­ter­wij­ding vol­trok­ken als dio­ce­saan bis­schop. Paul Bindels, die in 2014 zijn diaken­wij­ding ont­ving, is nu dan toch pries­ter. Deo Gratias!


Nieuwe studiegids 2020-2021
gepubliceerd: dinsdag, 30 juni 2020
De studiegids voor het studie­jaar 2020 - 2021 is weer be­schik­baar. In de Studiegids van Filo­so­fisch-Theo­lo­gisch Instituut Sint Wil­li­brord staat alle in­for­ma­tie over de groot­semi­naries in Heiloo en Nieuwe Niedorp.


Priesterwijding Paul Bindels
Zaterdag 4 juli - 10.30 uur - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: dinsdag, 23 juni 2020
De pries­ter­wij­ding stond dit jaar traditie­ge­trouw gepland voor zater­dag 6 juni, de zater­dag na Pink­ste­ren. Deze wij­dings­plech­tig­heid kon helaas niet door­gaan. De wij­dings­kan­di­da­ten zullen nu ieder in een aparte vie­ring gewijd wor­den. Paul Bindels zal als eerste op zater­dag 4 juli gewijd wor­den in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring die om 10.30 uur begint.
za, 20 jun 2020Sacramentsdag met processie Fotoreportage
wo, 3 jun 2020Willibrordmagazine per post en e-mail
ma, 4 mei 2020Mooie Onderscheidingsdag Levenskeuzen Video
vr, 24 apr 2020Materialen voor Roepingenzondag
di, 21 apr 2020Op zoek naar jouw bestemming?
di, 14 apr 2020Zalig Pasen!
do, 9 apr 2020Willibrordmagazine op de deurmat
wo, 1 apr 2020Willibrorddagen geannuleerd
vr, 27 mrt 2020Dagelijks H.Mis via internet Video
di, 24 mrt 2020Laatste dag van de gebedsnoveen vanuit Heiloo Video
di, 17 mrt 2020Corona: seminarie gaat online
do, 12 mrt 2020Verslag roepingendagen
di, 10 mrt 2020Willibrorddag en koperen feest Pieter Klaver Fotoreportage
vr, 6 mrt 202024 Uur voor de Heer
ma, 24 feb 2020Nieuw programma vanuit de studio in Heiloo
di, 18 feb 2020Willibrorddag
di, 11 feb 2020Gebedsdag - Wat is roeping?
wo, 5 feb 2020Seminarist gepromoveerd aan Universiteit Wageningen
do, 30 jan 2020Oriƫntatieweekend - Kom en zie
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Videogetuigenissen

Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl