Activiteiten

dinsdag 06
okt
Eerste Willibrorddag studiejaar 2020-2021
Maandag 6 oktober te Heiloo
De geplande Wil­li­brord­da­gen van maan­dag 6 april en maan­dag 4 mei gaan vanwege de hui­dige omstan­dig­he­den niet door. De Wil­li­brord­dag van 4 mei was de laatst geplande Wil­li­brord­dag van het studie­jaar 2019-2020.


vrijdag 16
okt
Landelijk roepingenweekend
16 t/m 18 oktober - Thuine, Duitsland
Jonge mannen die zich aange­trok­ken voelen tot het pries­ter­schap wor­den van harte uit­ge­no­digd om deel te nemen aan het Roepingen­week­end dat wordt geor­ga­ni­seerd van 16 t/m 18 ok­to­ber 2020.


zondag 01
nov
Roepingenweek
Zondag 1 t/m zaterdag 7 november 2020
Jonge mannen die zich aange­trok­ken voelen tot het pries­ter­schap wor­den van harte uit­ge­no­digd om deel te nemen aan de Roepingenweek die wordt geor­ga­ni­seerd van zon­dag 1 t/m zater­dag 7 no­vem­ber 2020.