Dossier wijdingsfoto’s

In dit dossier zijn alle nieuwsberichten verzameld met foto’s van diaken- en priesterwijdingen.


Vier seminaristen diaken gewijd Fotoreportage
Zaterdag 16 november waren talrijke gelovigen naar de grote bede­vaartkapel van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood gekomen om de diaken­wijding van vier seminaristen mee te maken. Bisschop Jozef Punt deed de wijding en sprak tijdens zijn preek over de geest van de tijd waarin de wijdelingen terechtkomen en het antwoord daarop: Jezus!


Álvaro Rodríguez Luque gewijd tot transeunt diaken Fotoreportage
Op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood heeft vandaag om 12.00 uur de diaken­wijding plaats­ge­von­den van Álvaro Rodríguez Luque. Álvaro is afkomstig uit Cordoba, in het zuiden van Spanje, en al vele jaren in Nederland via de gemeen­schap van het Neo­ca­te­chu­me­naat. Hij heeft de priester­oplei­ding op het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord gevolgd.


Twee nieuwe priesters! Fotoreportage
Tijdens een indruk­wek­kende Eucha­ris­tie­viering in een volle kathedraal met Mgr. Punt, Mgr. Hendriks en Mgr. Van Burgsteden werden Anton Goos en Teun Warnaar zaterdag 24 juni tot priester gewijd.


Fotoserie diakenwijding Fotoreportage
Zoals bekend via andere media (bisdom­web­site, website van Mgr. Hendriks), mochten wij ons op 12 november jl. verheugen in de (transeunt) diaken­wijdingen van Antoon Goos en Teun Warnaar, twee studenten van de Tiltenberg.


Diakenwijding Eli Stok
In de Laurentius- Elisabeth­kathe­draal in Rotterdam wijdde de bisschop van Rotterdam, Mgr. J.H.J. van den Hende, zaterdag 2 oktober, tijdens een indruk­wek­kende plechtigheid door handoplegging en gebed Eli Stok tot transeunt diaken.


Fotoserie priesterwijding Fotoreportage
Hoewel de St. Bavo­kathedraal de grootste res­tau­ra­ties achter de rug heeft en dus weer helemaal be­schik­baar is, was deze basiliek toch bijna helemaal vol voor de wijding van Jan-Jaap en Mariusz. Beide wijdelingen brachten veel kennissen en vrienden mee en natuurlijk parochianen uit de parochies waar zij werkzaam zijn. Een vijftigtal priesters en diakens waren aanwezig om de nieuw gewijden te begroeten en hen als priester aan het altaar te zien staan om het heilig Misoffer op te dragen.


Zes nieuwe diakens Fotoreportage
Voor het bisdom Haarlem-Amsterdam zijn zaterdag 15 november zes nieuwe diakenkandidaten gewijd. Momenteel wordt de kathedraal in Haarlem gerestaureerd en daarom vond de plechtigheid plaats in de St. Vitus­kerk te Hilversum.


Priesterwijding Haarlem: ‘2-0 voor Jezus’ Fotoreportage
Op zaterdag 14 juni zijn in de kathedrale basiliek St. Bavo te Haarlem Mario Agius uit Malta en Johannes van Voorst tot Voorst uit Vught tot priester gewijd. In de goedgevulde kathedraal was de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Punt, de hoofd­cele­brant.


Drie nieuwe priesters voor bisdom Haarlem-Amsterdam
Op zaterdag 25 mei zijn Fred Deen, Jeroen de Wit en José Marín del Val tot priester gewijd in de kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem. De kandidaten hebben hun opleiding en vorming geheel of gedeeltelijk op De Tiltenberg ontvangen.


Diakenwijding in Bovenkarspel Fotoreportage
Zondag 10 februari 2013 is in Bovenkarspel Randy Simileer tot diaken gewijd door onze hulp­bis­schop mgr. Hendriks. Het was een mooie, warme viering waar veel mensen aan hebben deelgenomen! De bisschop had een heldere en boeiende preek over de dienst­baar­heid van de diaken. Randy werd door de diverse parochies in de regio van harte verwelkomd. Kortom: een inspirerende gebeur­te­nis!


Fotoserie van de diakenwijdingen Fotoreportage
Op zaterdag 17 november in de kathedrale St. Bavokerk te Haarlem. Tijdens een mooie wijdingsplechtigheid diende onze bisschop, mgr. J. Punt, aan vier mannen de diaken­wijding toe.


Arnauld Dols tot diaken gewijd
Zaterdag 15 september 2012 vond in Utrecht de wijding tot permanent diaken plaats van Arnauld Dols, student van het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut. Van de site van het Aartsbisdom nemen wij onderstaand bericht over.


Priester- en diakenwijding Fotoreportage
Teken van hoop voor de toekomst...
Teken van hoop voor de toekomst... dat was zeer zeker de diaken­wijding van Theo van Adrichem ofm en de priester­wijding van Peter Piets en van Jim Schilder!


Fotoserie bisschopswijding Fotoreportage
De bisschops­wijding van de rector van De Tiltenberg vond op zaterdag 10 december plaats in de prachtig gerestaureerde Hilversumse St. Vitus kerk in aanwezigheid van alle Neder­landse bis­schop­pen (met uitzondering van enkele hoogbejaarde emeriti-bis­schop­pen), vele tientallen priesters en vele honderden gelovigen


Diakenwijding in fraai gerestaureerde St. Vituskerk Fotoreportage
Op 12 november vond bij stralend weer in de St. Vitus­kerk te Hilversum de diaken­wijding plaats van de permanent diakens Henk Bak, Marcel de Haas, Henk Schrader en dr. Erik Sengers en de transeünt diakens Peter Piets en Jim Schilder. Door handoplegging en gebed van de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. Jozef M. Punt, werden zij tot diaken gewijd. De bisschop herinnerde in zijn homilie aan de uitdagingen van onze tijd, waarin de nieuwe diakens geroepen zijn om man Gods te zijn en het evangelie te verkondigen.


Priesterwijding in Utrecht
Op zaterdag 14 mei heeft de aarts­bis­schop, mgr. dr. W.J. Eijk, de eerste oud-seminarist van De Tiltenberg tot priester gewijd. Karel Donders, afkomstig uit Arnhem, koos tijdens zijn pastorale jaar in Heemstede terug te gaan naar zijn thuisbisdom.


Vier nieuwe diakens en een catechiste Fotoreportage
Vandaag vond in de kathedrale basiliek van Sint Bavo te Haarlem de diaken­wijding en catechistenzending plaats. Vier mannen werden tot diaken gewijd: Johannes Belt, Han Hartog, Sibrecht Fieggen en Maciej Sendecki; deze laatste zal Deo volente tot priester gewijd worden, de andere drie zullen zich in de Kerk inzetten als permanent diaken. Ook werd de catechistenzending verleend aan Santa Jaddoe, waardoor deze zich op bijzondere wijze in de Kerk dienstbaar kan maken.


Karel Donders in Utrecht diaken gewijd Fotoreportage
Op zaterdag 6 november, feest van alle heilige geloofs­ver­kon­digers in onze streken, is in de kathedraal van het aartsbisdom Utrecht Karel Donders tot diaken gewijd door de aarts­bis­schop, mgr. dr. W.J. Eijk. Mgr. Eijk noemde de wijdeling “de eerste vrucht van de samen­wer­king van het aartsbisdom met De Tiltenberg”.


Hans Schouten diaken gewijd
Op zaterdag­mid­dag 17 april is Hans Schouten door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt, tot diaken gewijd in de kapel van het Bisschopshuis.


Twee priesterstudenten tot diaken gewijd Fotoreportage
In de kathedrale basiliek van Sint-Bavo zijn zaterdag 15 november twee priester­stu­denten door mgr. dr. Jozef M. Punt tot diaken gewijd voor het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het zijn Dariusz Karwowski en Ignas Tilma. In de kathedraal van Roermond is Wilson A. Varela Gaviria gewijd die eveneens het grootste deel van zijn studie in het Haarlemse groot­semi­narie heeft volbracht.