Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “Eijk”

nieuws - maandag, 13 mei 2019
Josué Emmanuel heeft maandag 6 mei zijn Admissio ontvangen: de toelating tot de priesterkandidaten. Dit is een erg bijzondere stap in de opleiding, en het was extra bijzonder dat kardinaal Eijk hierbij aanwezig was.Navormingsprogramma
nieuws - woensdag, 10 april 2019
In het kader van voortgezette vorming voor de jonggewijde priesters en priesterkandidaten in het pastorale jaar wordt op maandag 6 mei 2019 weer een vormingsdag georganiseerd.nieuws - maandag, 12 november 2018
Onder het motto ‘Beter horen’ organiseerde het Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO) op 7 november (Hoogfeest van H. Willibrord, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie) in Utrecht een landelijke impulsdag over roepingen in de parochie.Kardinaal Eijk met de seminaristen
nieuws - zondag, 4 november 2018
Afgelopen zaterdag 3 november werd gevierd dat reeds 40 jaar in Heiloo bij Onze Lieve Vrouw ter Nood gebeden wordt voor roepingen tot het priesterschap en het behoud van de roeping. Dit gebeurt sinds december 1978 op elke eerste zaterdag van de maand. Voor deze speciale gelegenheid was kardinaal Eijk uitgenodigd.info - dinsdag, 14 februari 2017
Overzicht van docenten die verbonden zijn aan het Grootseminarie St. Willibrord.info - vrijdag, 10 februari 2017
Persoonlijke pagina.nieuws - donderdag, 12 november 2015
Op het Feest van de heilige Martinus van Tours, die als werk van barmhartigheid de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf, en op de dag dat de Nederlandse bisschoppen een website, gewijd aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, lanceerden vond er in de Nicolaikerk te Utrecht een studiedag over de barmhartigheid plaats, georganiseerd door de Tilburg School of Catholic Theology, de Fontys Hogeschool voor Theologie en Levensbeschouwing en de Priesteropleidingen in Nederland.nieuws - donderdag, 19 maart 2015
Op zaterdag 14 maart vond de jaarlijkse Ontmoetingsdag Priesterstudenten Nederland plaats. Elk jaar worden alle seminaristen uitgenodigd bij één van de opleidingen, dit jaar was dat het Ariënsinstituut in Utrecht.nieuws - vrijdag, 8 november 2013
Twee priesterstudenten van het aartsbisdom hebben hun admissio mogen ontvangen van de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal W.J. Eijk. Paulus Tilma en Mark Logtenberg, beiden 20 jaar oud, worden door deze stap officieel opgenomen onder de priesterkandidaten voor het aartsbisdom Utrecht.nieuws - vrijdag, 7 december 2012
Tijdens het studiejaar vindt op de eerste maandag van de maand de Willibrorddag plaats. De dag begint om 16.00 uur met een lezing. Afgelopen maandag hield kardinaal W. Eijk een lezing over het thema: De visie van de verklaring Dignitatis humanae op de geloofsact en de vrijheid van godsdienst.nieuws - dinsdag, 18 september 2012
Zaterdag 15 september 2012 vond in Utrecht de wijding tot permanent diaken plaats van Arnauld Dols, student van het Sint Bonifatiusinstituut. Van de site van het Aartsbisdom nemen wij onderstaand bericht over.nieuws - zondag, 19 februari 2012
De Tiltenberg feliciteert Zijne Eminentie Kardinaal Eijk met zijn creatie tot kardinaal. Het grootseminarie voelt zich op bijzondere wijze met hem verbonden, niet alleen omdat hij als docent moraaltheologie aan De Tiltenberg verbonden is, maar tevens omdat de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht hier hun opleiding volgen. Een reden te meer dat niet alleen de bisschoppen van ons bisdom, mgr. J. Punt en de hulpbisschop mgr. J. Hendriks, maar ook de rector van De Tiltenberg, drs. G. Bruggink, bij de feestelijkheden in Rome aanwezig was.nieuws - zaterdag, 7 januari 2012
Op vrijdag 6 januari 2012 is door paus Benedictus XVI aangekondigd dat op 18 februari a.s. een consistorie zal worden gehouden waarbij mgr. Willem Jacobus Eijk, aartsbisschop van Utrecht tot kardinaal zal worden gecreëerd, samen met 21 anderen. De Tiltenberg feliciteert mgr. Eijk van harte met deze uitverkiezing.nieuws - maandag, 7 november 2011
De Diesviering van het St. Willibrord-instituut is op De Tiltenberg feestelijk verlopen. De zegening van de eerste steen en de bouwplaats voor de nieuwe zaal van het seminarie, de pontificale heilige Mis, de lezing van de kardinaal-prefect van de Apostolische Signatuur, een feestelijk buffet en ter afsluiting de gezongen vespers vormden de ‘ingrediënten’ van een mooie dag waaraan veel priesters hebben deelgenomen.nieuws - zaterdag, 5 november 2011
Op maandag 7 november, hoogfeest van St. Willibrord en Dies van het gelijknamige filosofisch-theologisch instituut, is Zijne Eminentie kardinaal Raymund L. Burke op De Tiltenberg om de eerste steen te leggen van de uitbreiding van het seminarie, een plechtige hoogmis te vieren en een lezing te houden over het belang van aanbidding in de priesteropleiding en het leven van een priester.nieuws - zaterdag, 8 oktober 2011
Op vrijdagavond 7 oktober hebben de stafleden van het filosofisch-theologisch instituut Sint Willibrord gevierd dat Dr. José Manuel Tercero Simòn 12½ jaar aan de opleiding verbonden is als studieprefect.nieuws - zondag, 15 mei 2011
Op zaterdag 14 mei heeft de aartsbisschop, mgr. dr. W.J. Eijk, de eerste oud-seminarist van De Tiltenberg tot priester gewijd. Karel Donders, afkomstig uit Arnhem, koos tijdens zijn pastorale jaar in Heemstede terug te gaan naar zijn thuisbisdom.nieuws - donderdag, 12 mei 2011
Op zaterdag 14 mei wordt in de Sint Catharina kathedraal van het aartsbisdom Utrecht Karel Donders tot priester gewijd door de aartsbisschop, mgr. dr. W.J. Eijk. De plechtigheid begint om 10.30 uur. Karel zal dan de eerste priester voor het aartsbisdom zijn die zijn studies aan De Tiltenberg heeft voltooid.nieuws - woensdag, 23 februari 2011
Deze week bezoekt pater Juan Alejandro Rodriguez,mcm De Tiltenberg. Pater Alejandro is de vicaris generaal (eerste plaatsvervanger van de algemeen overste) van de misioneros de Cristo maestro, een beginnend religieuze congregatie waartoe de beide Colombiaanse priesterstudenten Jaider Chantre Sanchez en Jeicksson Roa Triana behoren.nieuws - zaterdag, 18 december 2010
Op zaterdag 18 december hebben Hein van den Berg, Henk van Hamersveld en Johan Rutgers de ‘admissio’ ontvangen van de Aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. W.J. Eijk. De plechtigheid vond plaats tijdens een gezongen H. Eucharistieviering in de kapel van de Aartsbisschop aan de Maliebaan in Utrecht, in aanwezigheid van ouders van de betrokkenen, rector P. Kuipers van het Ariënsinstituut, rector J. Hendriks van De Tiltenberg, Dr. B. Putter, drs. B. Hartmann, de zusters en medestudenten van De Tiltenberg.nieuws - woensdag, 15 december 2010
Op woensdag 15 december - de woensdag in de derde week van de advent heeft de seminarie-gemeenschap de zogenaamde "Gulden Mis" gevierd, die ook in steeds meer parochies weer plaats vindt. Aartsbisschop mgr. dr. W.J. Eijk, die de studenten deze zelfde dag colleges bioethiek gaf, was de hoofdcelebrant. Hij preekte over de vraag of God je kan teleurstellen en hoe wij als gelovige mensen die vertrouwen op een Vader die goed is met deze teleurstellingen om kunnen gaan.nieuws - vrijdag, 3 december 2010
Vrijdagmiddag 3 december wordt in het Ariënsinstituut in Utrecht door de aartsbisschop van Utrecht mgr. dr. W.J. Eijk het eerste exemplaar van het ‘Handboek Katholieke Medische Ethiek’ aangeboden aan de apostolisch nuntius, mgr. dr. Fr. Bacqué.nieuws - donderdag, 11 november 2010
Op zaterdag 6 november, feest van alle heilige geloofsverkondigers in onze streken, is in de kathedraal van het aartsbisdom Utrecht Karel Donders tot diaken gewijd door de aartsbisschop, mgr. dr. W.J. Eijk. Mgr. Eijk noemde de wijdeling “de eerste vrucht van de samenwerking van het aartsbisdom met De Tiltenberg”.nieuws - vrijdag, 8 oktober 2010
Zijne Heiligheid paus Benedictus XVI heeft Aartsbisschop mgr. Mauro Piacenza benoemd tot prefect van de Congregatie voor de clerus. Op de felicitaties van het seminarie antwoordde de nieuwe prefect met een hartelijk persoonlijk schrijven.nieuws - zaterdag, 19 juni 2010
Op zaterdag 19 juni heeft aartsbisschop mgr. dr. W.J. Eijk het jaar van de priester afgesloten met een pontificale heilige Mis in de Utrechtse kathedraal, waarbij ook de beide hulpbisschoppen aanwezig waren. De plechtigheid vormde het feestelijk begin van een dag voor de leden van de gebedskring om roepingen die in het aartbisdom is gestart en die nu een zeshonderd leden kent.Een mooie dat met de studenten van het Ariënskonvikt
nieuws - donderdag, 25 maart 2010
Op het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap, 25 maart, brachten staf en studenten van De Tiltenberg een bezoek aan het Ariënskonvikt.Conferenties symposium priesterstudenten gepubliceerd
nieuws - zaterdag, 13 maart 2010
Als tweede deel van de "scripta minora" van de Tiltenbergstudies zijn de conferenties gepubliceerd die Z. Exc. mgr. Mauro Piacenza, secretaris van de Congregatie voor de clerus, in De Tiltenberg heeft gehouden voor de priesterstudenten van Nederland in het kader van het jaar van de priester.nieuws - zaterdag, 13 maart 2010
In Rome werd op 11 en 12 maart een theologisch congres gehouden in het kader van het jaar van de priester, bijzonder bestemd voor leiding van seminaries en allen die met de priesterlijke vorming te maken hebben. Het thema was actueel: Christus' trouw en de trouw van de priester.Homilie en openingswoord uitgesproken tijdens jubileum
nieuws - dinsdag, 2 februari 2010
Tijdens de plechtige, pontificale Eucharistieviering heeft de pauselijk Nuntius, mgr. dr. Fr. Bacqué een homilie uitgesproken waarvan de tekst hieronder wordt weergegeven. Tevens is de begroeting en opening door de rector, mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hieronder na te lezen.nieuws - dinsdag, 2 februari 2010
Maandag 1 februari 2010 vierde het Grootseminarie St. Willibrord zijn koperen jubileum. 12½ Jaar geleden begonnen in de gebouwen van de zusters Karmelietessen aan de Bekslaan te Vogelenzang, is het seminarie vijf jaar geleden verhuisd naar ‘De Tiltenberg’, aan de andere kant van het dorp.nieuws - zondag, 24 januari 2010
Voor het 12½-jarig bestaan van het Groot-seminarie worden veel gasten verwacht. Bij de viering zijn uitgenodigd wie met de priesteropleiding verbonden zijn. Helaas kon niet iedereen gevraagd worden die bij DeTiltenberg betrokken is of er studeert vanwege de beperkte capaciteit van de gebouwen, met name van de aula en de kapel. Voor de studenten van het Sint Bonifatius-instituut en de daar afgestudeerde diakens en catechisten is er één troost: volgend jaar bestaat het Sint Bonifatiusinstituut 12½ jaar!Priesterstudenen van Nederland
nieuws - vrijdag, 6 november 2009
Vanavond werd het tweedaags symposium voor de priesterstudenten van Nederland afgesloten dat op de Tiltenberg gehouden is. Spreker was mgr. M. Piacenza, secretaris van de Congregatie voor de Clerus.nieuws - dinsdag, 3 november 2009
Hieronder volgt het persbericht van het aartsbisdom Utrecht over de priesteropleiding.Ariënskonvikt opgeheven
nieuws - maandag, 2 november 2009
De aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. W.J. Eijk heeft op maandag 2 november bekend gemaakt dat het Ariënskonvikt met ingang van het komende studiejaar zal worden gesloten en dat de priesteropleiding voor het aartsbisdom Utrecht voortaan aan het grootseminarie Sint Willibrord op De Tiltenberg zal plaatsvinden.Priesterreis en andere activiteiten van De Tiltenberg
nieuws - vrijdag, 19 juni 2009
Op het hoogfeest van het heilig Hart, vanouds een dag die gewijd is aan gebed en offer voor de heiliging van de priesters, is in Rome het jaar van de priester geopend. Het grootseminarie kan dit jaar niet ongemerkt voorbij laten gaan.Feestelijke viering St. Bonifatius Instituut op gedenkdag paus Adrianus
nieuws - dinsdag, 3 maart 2009
Op feestelijke wijze is maandag 2 maart het tienjarig bestaan van het Sint Bonifatius-instituut en de oprichting als Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen gevierd in aanwezigheid van vier Bisschoppen en ruim 140 studenten, docenten en genodigden.nieuws - woensdag, 18 februari 2009
De Willibrorddag op 2 maart staat in het teken van het Sint Bonifatius-instituut. Het tienjarig bestaan wordt gevierd alsmede de oprichting en goedkeuring van dit instituut als Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen, verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit.nieuws - donderdag, 20 november 2008
Zaterdag 22 november wordt in Utrecht het CRK-symposium over het priesterschap gehouden. De dag begint met een Eucharistieviering in de St Catharina kathedraal aan de Lange Nieuwstraat, waarin aartsbisschop mgr. dr. W.J. Eijk hoofdcelebrant is. In de Nicolaikerk zullen verschillende sprekers een aantal facetten van het priesterschap belichten. De eerste lezing wordt gehouden door rector mgr. dr. J. Hendriks. Daarna volgen lezingen van prof. dr. Antoine Bodar en mgr. dr. K. Kasteel.nieuws - maandag, 29 september 2008
De diakenopleiding van het aartsbisdom Utrecht wordt opgeheven. Diakenkandidaten voor het aartsbisdom kunnen voor hun vorming en studie naar het Sint Bonifatius-instituut op De Tiltenberg. Dit maakte de aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. W.J. Eijk op zaterdag 27 september tijdens een persconferentie bekend.