Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “Leeman”

Uitnodiging om samen te werken
nieuws - maandag, 14 oktober 2019
Afgelopen maandag 7 oktober was weer de eerste Willi­brord­dag van het seizoen. ’s Morgens voor de lunch hadden jonge priesters, diakens en catechisten een inleiding over Time-management verzorgd door Jan Jaap Kanis van het bureau Xpand, een christelijk/ katholiek adviesbureau waar ons bisdom graag mee werkt.Maandag 7 oktober - 11.30 uur - Heiloo
nieuws - maandag, 23 september 2019
Er staat deze herfst op het seminarie weer een Willibrorddag gepland. Het eerste deel van een Willibrorddag is voor voort­ge­zette vorming van priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten. Aan het einde van de middag wordt de Willi­brord­lezing gehouden. Dit keer zal Dhr. A.W. Leeman spreken over 40 jaar ‘Eerste Zaterdag’ - het maandelijkse gebed voor priesters en roepingen.Kardinaal Eijk met de seminaristen
nieuws - zondag, 4 november 2018
Afgelopen zaterdag 3 november werd gevierd dat reeds 40 jaar in Heiloo bij Onze Lieve Vrouw ter Nood gebeden wordt voor roepingen tot het priesterschap en het behoud van de roeping. Dit gebeurt sinds december 1978 op elke eerste zaterdag van de maand. Voor deze speciale gelegenheid was kardinaal Eijk uitgenodigd.nieuws - zaterdag, 5 februari 2011
Sinds 1978 wordt iedere eerste zaterdag een gebedsdag gehouden in het diocesaan heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood om te bidden om roepingen.nieuws - zaterdag, 4 oktober 2008
Sinds bijna dertig jaar (december 1978) wordt in het heiligdom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo een eerste zaterdagviering gehouden om te bidden om priesterroepingen, georganiseerd door een comité onder leiding van drs. A. Leeman. Maandelijks nemen daaraan vele mensen (meestal wel zo’n tweehonderd) deel.