Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “Pali”

Kelk ván en vóór een missionaris
nieuws - dinsdag, 6 oktober 2020
Op zondag 27 september heeft neomist Mikel Palić zijn Eerste heilige Mis gedaan in de H. Mariakerk te Bussum, onderdeel van de parochie van de H. Drieeenheid Naarden/Bussum. Na afloop van deze H. Mis kreeg hij een bijzonder geschenk: een kelk van een gewezen missionaris in Indonesië. Dinsdag 29 september heeft Mikel zijn eerste heilige Mis gedaan op het Grootseminarie in Heiloo, in aanwezigheid van alle seminaristen van ons bisdom, de rectoren, vice-rector en enige docenten.nieuws - maandag, 28 september 2020
Voor de vierde maal dit jaar vond een priesterwijding plaats in de Haarlemse kathedraal. Vanwege corona is de oorspronkelijk geplande wijdingsviering met vijf wijdelingen op de zaterdag na Pinksteren, opgesplitst in vijf vieringen zodat zoveel mogelijk familie en vrienden van de wijdeling aanwezig kan zijn.Op 12, 13 en 26 september
nieuws - donderdag, 3 september 2020
We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat er deze maand drie jongemannen tot priester zullen worden gewijd. De priesterwijding stond dit jaar traditiegetrouw gepland voor de zaterdag na Pinksteren, zaterdag 6 juni. Deze wijdingsplechtigheid kon door de corona-maatregelen echter niet doorgaan. De wijdingskandidaten, vijf in totaal, worden nu ieder in een aparte viering gewijd. Paul Bindels is reeds gewijd op zaterdag 4 juli.nieuws - woensdag, 8 juli 2020
Ter afsluiting van het academisch jaar van het seminarie zijn we zaterdag 27 juni met docenten en seminaristen naar de Biesbosch en Dordrecht geweest. Transeunt diakens Mikel Palic en Juan Andres waren ook mee deze dag.Zaterdag 4 juli - 10.30 uur - Bavokathedraal Haarlem
nieuws - dinsdag, 23 juni 2020
De priesterwijding stond dit jaar traditiegetrouw gepland voor zaterdag 6 juni, de zaterdag na Pinksteren. Deze wijdingsplechtigheid kon helaas niet doorgaan. De wijdingskandidaten zullen nu ieder in een aparte viering gewijd worden. Paul Bindels zal als eerste op zaterdag 4 juli gewijd worden in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem tijdens de eucharistieviering die om 10.30 uur begint.Zaterdag 16 november - 12.00 uur - Heiloo
nieuws - woensdag, 13 november 2019
Deo Volente zal Mgr. Punt zaterdag 16 november maar liefst vier kandidaten wijden tot transeünt diaken, dat wil zeggen bestemd om priester te worden. Dat zal gebeuren tijdens een plechtige Eucharistieviering die begint om 12.00 uur in de grote Bedevaartkapel van het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.Voorbereiding kandidaten transeünt diakenwijding
nieuws - dinsdag, 5 november 2019
Voorafgaand aan de diakenwijding leggen de kandidaten de geloofsbelijdenis en een eed van trouw af. Dat bijzondere en plechtige moment vond maandag 4 november plaats in Heiloo voor de vier kandidaten die op 16 november aanstaande tot transeünt diaken worden gewijd, wat zo veel wil zeggen als dat zij bestemd zijn om priester te worden.nieuws - woensdag, 18 oktober 2017
Net voor de herfstvakantie rolt een nieuwe editie van ons Willibrord Magazine van de drukpersen. Leden van de gebedskring en onze weldoeners krijgen hem gratis thuisbezorgd, maar we bieden hem natuurlijk ook digitaal aan op deze website.nieuws - donderdag, 5 oktober 2017
Op dinsdag 3 oktober mochten weer twee priesterstudenten hun studie bekronen met een succesvol baccalaureaatsexamen. Het Grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam is sinds vele jaren verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit te Rome.Sophia Kuby spreekt over mensenrechten
nieuws - maandag, 6 maart 2017
Op maandag 6 maart werd in Heiloo de maandelijkse Willibrorddag gehouden. Buiten scheen volop de zon en was het al een beetje lente! Mevrouw Sophia Kuby uit Duitsland was deze keer de spreekster voor de Willibrordlezing. Mevrouw Kuby werkt voor de Alliance Defending Freedom International in Brussel. Het onderwerp van haar lezing was de vrijheid van meningsuiting, een buitengewoon interessant thema.nieuws - maandag, 7 maart 2016
Op maandag 7 maart is wederom de Willibrorddag gehouden op De Tiltenberg. De jonge priesters volgen op deze dag een programma van voortgezette vorming. Ook recent gewijde diakens en recent gezonden catechisten nemen deel aan dit programma. Op deze manier wordt men geholpen om te groeien in het pastoraal dienstwerk en gestimuleerd te reflecteren op al datgene wat men onderneemt en tegenkomt in de praktijk van iedere dag.nieuws - zaterdag, 23 juli 2011
Bij uitgeverij en verzendboekhandel Colomba is de vierde volledig herziene druk verschenen van Kerkelijk recht, een handboek voor de pastorale praktijk met de eigen kerkrechtelijke bepalingen voor Nederland. Het boek kost € 23,80 en is te verkrijgen bij Colomba of bij de receptie van De Tiltenberg.nieuws - donderdag, 8 juli 2010
Op 7 juli is bij notaris Prevoo te Haarlem de akte gepasseerd van de herziene statuten van het groot-seminarie. De statuten van het groot-seminarie moesten worden gewijzigd in verband met verschillende ontwikkelingen die hebben plaats gevonden. Zo is de naam van het bisdom veranderd in ‘Haarlem-Amsterdam’ en werd het St. Bonifatius-instituut opgericht als Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen.Cursus om Tridentijnse Mis in te studeren
nieuws - zondag, 1 november 2009
Op 7 juli 2007 heeft paus Benedictus de Apostolische Brief Motu Proprio ‘Summorum Pontificum’ gepubliceerd. Daarin besluit de paus dat het Romeins Missaal van de heilige paus Pius V, dat in 1962 opnieuw is uitgegeven door de zalige paus Johannes XXIII, voortaan als buitengewone uitdrukking van de zelfde ‘legis orandi’ van de Kerk zal gelden en vanwege het eerbiedwaardig en oud gebruik in gepaste ere zal worden gehouden (art. 1).nieuws - woensdag, 12 augustus 2009
Aan de priester die werkelijk rouwmoedig op welke dag dan ook op devote wijze tenminste de Lauden of de Vespers bidden voor het Allerheiligst Sacrament, uitgesteld voor publieke aanbidding of geplaatst in het tabernakel, en zich naar het voorbeeld van de heilige Jean Marie Vianney in een geest van bereidheid en edelmoedigheid aanbieden voor de viering van de sacramenten, vooral de Biecht, wordt in God barmhartig een volle aflaat verleend die zij bij wijze van voorspraak ook zullen kunnen toepassen op de overleden medebroeders wanneer zij, in overeenstemming met de geldende bepalingen, tot het sacrament van de biecht naderen en het Eucharistisch Maal en bidden voor de intenties van de Paus.