Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “Radio Maria”

Woensdags - 9.45 uur - Radio Maria Nederland
nieuws - maandag, 24 februari 2020
Radio Maria Nederland lanceert op aswoensdag het nieuwe programma Naar de Bron. Elke woensdag zal vanuit de studio in Heiloo een mooi aanbod komen van inspiratie en verdieping!nieuws - zondag, 27 oktober 2019
De tweede studio van Radio Maria Nederland in het Diocesaan heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo is zaterdag 26 oktober feestelijk ingewijd door Mgr. Hendriks. Raffaele Galati, verantwoordelijke voor Radio Maria Europa, was speciaal hiervoor naar Heiloo gekomen.nieuws - zaterdag, 12 oktober 2019
Afgelopen vrijdagmorgen om 7.00 uur vond de eerste uitzending van de Lauden plaats vanuit het Grootseminarie in Heiloo via Radio Maria. Zaterdag 26 oktober zal officieel de nieuwe studie van Radio Maria op het heiligdom in Heiloo geopend worden om 12.00 uur.Zaterdag 26 oktober - 11.30 uur - Heiloo
nieuws - donderdag, 26 september 2019
In het bijzijn van Mgr. Hendriks zal op zaterdag 26 oktober een tweede studio van Radio Maria Nederland worden geopend op het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag
nieuws - zaterdag, 10 april 2010
Hieronder volgen enkele foto’s van de vieringen van het paastriduüm in het seminarie. Tijdens de plechtige gedachtenis van het Laatste Avondmaal op Witte donderdag, waste de Bisschop de voeten van verschillende seminaristen en gasten.Meeleefdagen en stille dag in het seminarie
nieuws - woensdag, 31 maart 2010
Van Witte Donderdag tot Paaszondag zijn er meeleefdagen in DE TILTENBERG voor jonge mannen. Zij kunnen in het seminarie overnachten. Tot nu toe hebben zich daarvoor negen personen opgegeven. Jonge mannen die belangstelling hebben om mee te doen, kunnen zich opgeven bij de receptie: tel. 0252-345345.Kennismaken met de priesteropleiding en het priester-zijn in deze tijd
nieuws - zondag, 14 maart 2010
Voor het oriëntatieweekend kwamen vijf kandidaten naar De Tiltenberg om kennis te maken met de opleiding, de bisschop en het priester-zijn in deze tijd en met de Eucharistie en het gebed die het hart vormen van het seminarie.Verkoop CD LUX loopt goed
nieuws - maandag, 23 november 2009
De CD met Gregoriaanse zang die de cantores van het seminarie De Tiltenberg hebben uitgebracht, mag zich verheugen in een brede belangstelling. Er is veel media-aandacht voor het project en veel mensen hebben de CD al gekocht of besteld. Binnen een paar dagen waren er meer dan honderdvijftig verkocht.Sint Bonifatius start met 24 nieuwe studenten
nieuws - zondag, 30 augustus 2009
Zaterdag 29 augustus werd het nieuwe studiejaar van het Sint Bonifatius-instituut op De Tiltenberg geopend. Dit instituut biedt een theologische opleiding op zaterdagen (minor) en enkele studieweken (voor wie ook de major-variant volgt) volgens het kerkelijke programma van een Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen.Start studiejaar St. Bonifatius
nieuws - dinsdag, 25 augustus 2009
Zaterdag 29 augustus begint het nieuwe studiejaar van het Sint Bonifatius-instituut. Aan deze opleiding die op zaterdagen (minor-variant) en enkele studieweken (major-variant) plaats vindt, studeren katholieke gelovigen die zich geroepen weten om diaken of catechiste te worden of die op een andere manier de Kerk ten dienste willen staan of gewoon meer vorming willen hebben. Studie en geestelijke vorming en groei gaan daarbij hand in hand.nieuws - dinsdag, 2 juni 2009
In de maand juni kunnen de luisteraars van Radio Maria (675 AM) opnieuw rechtstreeks de getijden en de heilige Eucharistie meebeleven die in het grootseminarie op De Tiltenberg worden gevierd.Symposium groot succes
nieuws - dinsdag, 12 mei 2009
Op 2 mei werd het symposium over de waardigheid en de roeping van de vrouw gehouden. Het initiatief werd genomen bij de twintigste verjaardag van het verschijnen van de Apostolische brief ‘Mulieris Dignitatem’ van paus Johannes Paulus II. Eén van de initiatiefnemers was De Tiltenberg. Het symposium werd een groot succes: zo’n 250 deelnemers kwamen ervoor naar Ede.Roepingenzondag: Heer, zend arbeiders...
nieuws - woensdag, 29 april 2009
De zondag van de goede herder is al 45 jaar ‘roepingenzondag’, waarop het gebed van heel de kerkgemeenschap wordt gevraagd voor de geestelijke roepingen.nieuws - zondag, 28 december 2008
Op zondag 28 december vierden Janny en diaken John Versteeg hun veertigste huwelijksverjaardag met een feestelijke Eucharistieviering in de Sint Bonifatiuskerk in Zaandam, waar de heer Versteeg als diaken werkzaam is, naast zijn verschillende taken voor het Ziekenapostolaat en De Tiltenberg.nieuws - woensdag, 17 december 2008
De seminarie-gemeenschap en De Tiltenberg bereidt zich voor op het kerstfeest. Allereerst natuurlijk geestelijk, bijvoorbeeld door de viering van de ‘Gulden Mis’ en verder door verschillende vieringen en... de kerstpost. Alle leden van de gebedskring en betrokkenen bij het seminarie ontvangen dit jaar naast het Magazine ‘De Tiltenberg’ een kerstkaart met foto’s van de seminaristen en van (het grootste deel van) de studenten van het Sint Bonifatius instituutnieuws - zaterdag, 15 november 2008
Prof. dr. G. van Wissen, docent van het seminarie en het Sint Bonifatius-instituuut van De Tiltenberg, zal binnenkort een aantal inleidingen in de sociale leer van de Kerk verzorgen op Radio Maria.nieuws - donderdag, 9 oktober 2008
Op 7 en 8 oktober waren 23 stafleden van de Nederlandse priesteropleidingen in de Tiltenberg bijeen voor hun tweejaarlijkse conferentie over het thema: ‘Welke competenties voor de jonge priesters?’