Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “Zomerstage”

Terugblik op de zomerstages
nieuws - zaterdag, 31 augustus 2019
Het zomerreces van het seminarie is bijna afgelopen; komen­de zondagavond zullen de seminaristen weer terugkomen op het seminarie om dan maandag af te reizen naar de Foyer de Charité in Thorn voor de jaarlijkse retraite als start van het nieuwe studiejaar. Op de foto’s een blik op de zomerstages van Juan Ignacio en van Thomas.nieuws - woensdag, 1 juli 2015
De priesterstudenten hebben op vrijdag 26 juni 2015 voor alle werknemers en vrijwilligers een barbecue gehouden. Deze barbecue is een jaarlijkse traditie na afloop van het studiejaar om zo alle mensen te bedanken die in het afgelopen jaar bij de priesteropleiding betrokken waren.nieuws - vrijdag, 2 juli 2010
Tijdens een feestelijke barbecue-avond te afsluiting van het studiejaar werd afscheid genomen van diaken P. Steur als coördinator van de stages van de seminaristen de studenten van het Sint Bonifatius-instituut. Met veel inzet heeft diaken Steur sinds zijn diakenwijding in 2004 de contacten onderhouden met de werkbegeleiders ter plaatse, met de supervisoren, de studenten en de opleiding. De laatste jaren ging het daarbij om meer dan dertig stagiaires die door diaken Steur werden begeleid.nieuws - dinsdag, 25 augustus 2009
In de zomer hebben de priesterstudenten allerlei stages gedaan in binnen- en buitenland: parochiestages, stages in een bedevaartsplaats als Heiloo of Lourdes, kinderkampen en wat dies meer zij. Bijzondere indruk maakt altijd de stage die de seminaristen in Lourdes doen. En dit jaar was de missiereis naar Egypte (georganiseerd door de blauwe zusters) een bijzonder gebeuren.