Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “neomist”

Kelk ván en vóór een missionaris
nieuws - dinsdag, 6 oktober 2020
Op zondag 27 september heeft neomist Mikel Palić zijn Eerste heilige Mis gedaan in de H. Mariakerk te Bussum, onderdeel van de parochie van de H. Drieeenheid Naarden/Bussum. Na afloop van deze H. Mis kreeg hij een bijzonder geschenk: een kelk van een gewezen missionaris in Indonesië. Dinsdag 29 september heeft Mikel zijn eerste heilige Mis gedaan op het Grootseminarie in Heiloo, in aanwezigheid van alle seminaristen van ons bisdom, de rectoren, vice-rector en enige docenten.nieuws - zaterdag, 26 mei 2018
Onder grote belang­stelling is Alvaro A. Rodriguez Lucque zaterdag 26 mei in de kathedrale basiliek van Sint Bavo door mgr. Jozef Punt tot priester gewijd. Zondag 27 mei zal hij om 10.00 uur de eerste H. Mis vieren in de St. Lambertus­kerk in De Weere.nieuws - maandag, 3 juli 2017
Al sinds 1978 wordt op de eerste zaterdag van de maand een gebedsdag gehouden om te bidden voor roepingen in het diocesaan heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Zaterdag 1 juli was extra feestelijk omdat op het seminarie een eerste Mis - Neomistenmis gevierd werd door de pasgewijde priesters Anton Goos en Teun Warnaar.nieuws - zaterdag, 24 juni 2017
Tijdens een indrukwekkende Eucharistieviering in een volle kathedraal met Mgr. Punt, Mgr. Hendriks en Mgr. Van Burgsteden werden Anton Goos en Teun Warnaar zaterdag 24 juni tot priester gewijd.nieuws - maandag, 23 mei 2016
Hoewel de St. Bavo­kathedraal de grootste restauraties achter de rug heeft en dus weer helemaal beschikbaar is, was deze basiliek toch bijna helemaal vol voor de wijding van Jan-Jaap en Mariusz. Beide wijdelingen brachten veel kennissen en vrienden mee en natuurlijk parochianen uit de parochies waar zij werkzaam zijn. Een vijftigtal priesters en diakens waren aanwezig om de nieuw gewijden te begroeten en hen als priester aan het altaar te zien staan om het heilig Misoffer op te dragen.nieuws - donderdag, 30 mei 2013
Sacramentsdag is op de Tiltenberg vanouds de dag waarop onze neomisten in onze kapel de H. Mis celebreren en wij met Onze Heer een processie houden op het terrein, samen met de priesters die bij het seminarie betrokken zijn, medewerkers, zusters van de Bekslaan en vrienden. Zo ook dit jaar!Een feest van herkenning...
nieuws - zaterdag, 9 juni 2012
Op donderdag, de eigenlijke Sacramentsdag, hebben de neomisten Jim Schilder en Peter Piets hun eerste H.Mis gevierd in de kapel van ons seminarie. Met seminaristen, docenten en medewerkers werd de Eucharistie tot een feest van herkenning en dankbaarheid.nieuws - dinsdag, 28 juni 2011
Donderdag 23 juni heeft Maciej Sendecki een eerste heilige Mis gevierd op De Tiltenberg voor alle seminaristen en medewerkers. Daarna vond de Sacramentsprocessie plaats op het terrein van De Tiltenberg en werd met een feestelijke maaltijd de priesterwijding van Maciej gevierd.nieuws - donderdag, 16 juni 2011
Zaterdag 18 juni zal Maciej Sendecki (29 jaar) door mgr. dr. J.M. Punt tot priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam worden gewijd in de grote kapel van het diocesaan heiligdom in Heiloo. De plechtigheid begint om 10.30 uur en is vrij toegankelijk.nieuws - vrijdag, 3 december 2010
Woensdagavond 1 december kwam de Goedheiligman naar De Tiltenberg, waar hij in prachtige rijmen de seminaristen toesprak en hun sterke kanten prees en op milde wijze hen aanmoedigde zwakke kantente overwinnen. De stem van de heilige Bisschop van Myra, vergezeld van zijn knecht, had verdacht veel weg van die van neomist Hans Schouten uit Baambrugge, die katholiek geworden afgelopen voorjaar in de Haarlemse kathedraal tot priester werd gewijd.Eerste Heilige Mis nieuwe priesters in het seminarie
nieuws - donderdag, 3 juni 2010
Donderdag 3 juni is vanouds de dag waarop de universele Kerk sacramentsdag viert en hoewel deze dag in Nederland naar de volgende zondag is verplaatst, wordt die in het seminarie in ere gehouden op de oorspronkelijke dag.nieuws - zondag, 30 mei 2010
Op 29 mei, zaterdag na Pinksteren, hebben Pawel Banaszak, Elroy Kaak, Bruno Sestito en Hans Schouten in de kathedrale basiliek van Sint Bavo de heilige priesterwijding ontvangen uit handen van de Bisschop, mgr. dr. Jozef M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam.Eerste Heilige Mis van neomisten + processie
nieuws - vrijdag, 12 juni 2009
Traditiegetrouw vierden de pasgewijde priesters Dariusz Karwowski en Ignas Tilma een plechtige, feestelijke eerste heilige Mis in het seminarie, waarbij ook de ouders van Ignas en verschillende met het seminarie verbonden mensen aanwezig waren. De Mis werd opgeluisterd met Gregoriaanse zang, ‘algemene’ Nederlandse liederen en liederen van de Neocatechumenale Weg. De Introitus ‘Cibavit eos’ is op YouTube te beluisteren. Dariusz was hoofdcelebrant en Ignas hield met goed gevolg zijn eerste preek in het seminarie.nieuws - zaterdag, 6 juni 2009
Op zaterdag 6 juni heeft mgr. dr. Jozef M. Punt twee seminaristen van De Tiltenberg tot priester gewijd: Dariusz Karwowski (* 1973) en Ignas Tilma (* 1984) die daarmee op dit moment de jongste priester van Nederland is.