Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “priesterwijding”

Zaterdag 31 oktober - 11.00 uur - Kathedraal TV
nieuws - woensdag, 28 oktober 2020
Het belooft zaterdag 31 oktober een bijzondere priesterwijding te worden. Niet alleen vanwege de coronamaatregelen maar ook omdat diaken Bert Glorie blind is.nieuws - dinsdag, 13 oktober 2020
Het nieuwe magazine van het seminarie is uitgekomen! In deze editie leest u over het begin van het nieuwe studiejaar en de verschillende priesterwijdingen die hebben plaatsgevonden. Seminariedocent pastoor Hamans heeft een mooi artikel geschreven naar aanleiding van het overlijden van kardinaal Simonis en het interview met een lid van de gebedskring ontbreekt uiteraard ook deze keer niet.Baccalaureaatsexamen 2020
nieuws - vrijdag, 9 oktober 2020
Op woensdag 30 september hebben Dino Deltin en Juan Ignacio Jiménez Walker in Heiloo het Baccalaureaatexamen gedaan van de Pontificale Universiteit van Lateranen. Beide zijn hiervoor op zeer goede wijze geslaagd. HIermee is nu voor hen de studie Theologie (en Filosofie) volledig afgerond. Voor beide volgt nu eerst nog een periode van stage c.q. vervolgstudie voordat ze weer terug zullen komen naar Nederland, voor, als God het wilt, de priesterwijding.Lezing prof. dr. Sophie van Bijsterveld
nieuws - dinsdag, 6 oktober 2020
Op maandag 5 oktober vond in het seminarie de eerste Willibrordavond plaats: de voortgezette vorming van de jonge priesters, gesprek met de bisschop, lezing van prof. Sophie van Bijsterveld en de Eucharistieviering.nieuws - maandag, 28 september 2020
Voor de vierde maal dit jaar vond een priesterwijding plaats in de Haarlemse kathedraal. Vanwege corona is de oorspronkelijk geplande wijdingsviering met vijf wijdelingen op de zaterdag na Pinksteren, opgesplitst in vijf vieringen zodat zoveel mogelijk familie en vrienden van de wijdeling aanwezig kan zijn.Zondag 13 september - Bavokathedraal Haarlem
nieuws - zondag, 13 september 2020
Middels handoplegging en gebed heeft Mgr. dr. J.W.M. Hendriks op zondag 13 september 2020 diaken Juan Andrés Correa Del Río tot priestergewijd. Net als de priesterkandidaat die de dag daarvoor in dezelfde Bavokathedraal werd gewijd, komt ook Juan uit Chili.Zaterdag 12 september - Bavokathedraal Haarlem
nieuws - zaterdag, 12 september 2020
Diaken Javier Acuña Acuña is zaterdagmiddag 12 september 2020 middels handopleg­ging en gebed door de Bis­schop van Haarlem-Am­ster­dam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, tot pries­ter gewijd. Hoofdcelebrant was Mgr. Hendriks en emeritus bisschop Mgr. Punt was een van de concelebranten.Op 12, 13 en 26 september
nieuws - donderdag, 3 september 2020
We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat er deze maand drie jongemannen tot priester zullen worden gewijd. De priesterwijding stond dit jaar traditiegetrouw gepland voor de zaterdag na Pinksteren, zaterdag 6 juni. Deze wijdingsplechtigheid kon door de corona-maatregelen echter niet doorgaan. De wijdingskandidaten, vijf in totaal, worden nu ieder in een aparte viering gewijd. Paul Bindels is reeds gewijd op zaterdag 4 juli.Deo Gratias!
nieuws - zaterdag, 4 juli 2020
Tijdens een feestelijke viering in een toch weer wat beter gevulde Bavokathedraal te Haarlem heeft Mgr. Hendriks vandaag, 4 juli 2020, zijn eerste priesterwijding voltrokken als diocesaan bisschop. Paul Bindels, die in 2014 zijn diakenwijding ontving, is nu dan toch priester. Deo Gratias!Zaterdag 4 juli - 10.30 uur - Bavokathedraal Haarlem
nieuws - dinsdag, 23 juni 2020
De priesterwijding stond dit jaar traditiegetrouw gepland voor zaterdag 6 juni, de zaterdag na Pinksteren. Deze wijdingsplechtigheid kon helaas niet doorgaan. De wijdingskandidaten zullen nu ieder in een aparte viering gewijd worden. Paul Bindels zal als eerste op zaterdag 4 juli gewijd worden in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem tijdens de eucharistieviering die om 10.30 uur begint.info - woensdag, 6 mei 2020
Het priesterschap is een uitdaging. Durf je die aan? Als de Heer je ertoe roept, dat wil zeggen: als Hij je hart in de richting van het priesterschap beweegt, zou ik die vraag zeker met “ja” beantwoorden. “Ik zal met U zijn”, heeft Hij beloofd. Hoe kun je priester zijn in deze tijd?nieuws - zondag, 17 november 2019
Zaterdag 16 november waren talrijke gelovigen naar de grote bedevaartkapel van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood gekomen om de diakenwijding van vier seminaristen mee te maken. Bisschop Jozef Punt deed de wijding en sprak tijdens zijn preek over de geest van de tijd waarin de wijdelingen terechtkomen en het antwoord daarop: Jezus!Zaterdag 16 november - 12.00 uur - Heiloo
nieuws - woensdag, 13 november 2019
Deo Volente zal Mgr. Punt zaterdag 16 november maar liefst vier kandidaten wijden tot transeünt diaken, dat wil zeggen bestemd om priester te worden. Dat zal gebeuren tijdens een plechtige Eucharistieviering die begint om 12.00 uur in de grote Bedevaartkapel van het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.Voorbereiding kandidaten transeünt diakenwijding
nieuws - dinsdag, 5 november 2019
Voorafgaand aan de diakenwijding leggen de kandidaten de geloofsbelijdenis en een eed van trouw af. Dat bijzondere en plechtige moment vond maandag 4 november plaats in Heiloo voor de vier kandidaten die op 16 november aanstaande tot transeünt diaken worden gewijd, wat zo veel wil zeggen als dat zij bestemd zijn om priester te worden.nieuws - woensdag, 12 juni 2019
De zomereditie van ons Willibrord Magazine is weer verzonden aan donateurs en leden van de gebedskring. Wij wensen u veel leesplezier.Zaterdag 15 juni - 10:30 uur - Bavo Haarlem
nieuws - woensdag, 8 mei 2019
Zaterdag 15 juni zullen twee mannen tot priester worden gewijd in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem. Het gaat om diaken Maciej Grądzki en diaken Eric Fennis.nieuws - zaterdag, 26 mei 2018
Onder grote belang­stelling is Alvaro A. Rodriguez Lucque zaterdag 26 mei in de kathedrale basiliek van Sint Bavo door mgr. Jozef Punt tot priester gewijd. Zondag 27 mei zal hij om 10.00 uur de eerste H. Mis vieren in de St. Lambertus­kerk in De Weere.Zaterdag 26 mei - 10.30 uur - St. Bavokathedraal Haarlem
nieuws - dinsdag, 22 mei 2018
Met vreugde nodigt Mgr. Dr. J.M. Punt iedereen uit voor de priesterwijding van diaken Ávaro Rodríguez Luque op de gedachtenis van de heilige Filippus Neri, zaterdag 26 mei 2018. Dit alles zal plaatsvinden in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem, tijdens de Eucharistieviering die om 10.30 uur begint. Het Kathedrale Koor zal aan deze viering muzikaal medewerking verlenen.nieuws - dinsdag, 13 juni 2017
De diakens Anton Goos en Teun Warnaar zijn vandaag naar Abdij Sint-Benedictusberg (Mamelis) in Vaals afgereisd om zich met een stille retraite voor te bereiden op hun priesterwijding op zaterdag 24 juni in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem. Deo volente zullen zij tot priester worden gewijd tijdens de Eucharistieviering om 10.30 uur.nieuws - vrijdag, 5 mei 2017
Op zaterdag 24 juni 2017 zullen Deo Volente de diakens Anton Goos en Teun Warnaar tot priester worden gewijd in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem. De Eucharistieviering begint om 10.30 uur.info - dinsdag, 10 januari 2017
“Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden. In deze woorden zou men zonder meer de instelling van het priesterschap kunnen zien. De Heer maakt ons tot zijn vrienden. Hij vertrouwt ons alles toe, Hij vertrouwt ons Zichzelf toe, zodat we met zijn ‘Ik’ kunnen spreken, in de persoon van Christus het Hoofd - in persona Christi capitis.nieuws - dinsdag, 31 mei 2016
Op zaterdag 28 mei is in Rotterdam Boris Plavčić priester gewijd door mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam. Enorm veel mensen hadden op de stralende lentedag de moeite genomen om bij deze mooie gebeurtenis aanwezig te zijn.nieuws - maandag, 23 mei 2016
Hoewel de St. Bavo­kathedraal de grootste restauraties achter de rug heeft en dus weer helemaal beschikbaar is, was deze basiliek toch bijna helemaal vol voor de wijding van Jan-Jaap en Mariusz. Beide wijdelingen brachten veel kennissen en vrienden mee en natuurlijk parochianen uit de parochies waar zij werkzaam zijn. Een vijftigtal priesters en diakens waren aanwezig om de nieuw gewijden te begroeten en hen als priester aan het altaar te zien staan om het heilig Misoffer op te dragen.nieuws - vrijdag, 5 juni 2015
Het is een bijzondere traditie dat de nieuw gewijde priesters op de donderdag na hun priesterwijding naar De Tiltenberg komen om Sacramentsdag te vieren samen met oud-medestudenten, docenten, vrijwilligers en medewerkers.nieuws - dinsdag, 17 juni 2014
Op zaterdag 14 juni zijn in de kathedrale basiliek St. Bavo te Haarlem Mario Agius uit Malta en Johannes van Voorst tot Voorst uit Vught tot priester gewijd. In de goedgevulde kathedraal was de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Punt, de hoofdcelebrant.nieuws - vrijdag, 6 juni 2014
Op zaterdag 14 juni a.s. worden in de kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem twee diakens tot priester gewijd, te weten Mario Agius en Johannes van Voorst tot Voorst. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om bij de plechtigheid aanwezig te zijn die om 10.30 uur begint.nieuws - donderdag, 3 april 2014
Het aartsbisdom Utrecht heeft vandaag het besluit bekend gemaakt zelf een diocesane priesteropleiding te gaan starten. Voor het grootseminarie Sint Willibrord betekent dit in concreto dat negen seminaristen met ingang van het nieuwe studiejaar hun studie en vorming te Utrecht zullen voortzetten.nieuws - woensdag, 2 april 2014
Op zaterdag 10 mei zal op De Tiltenberg de jaarlijkse gebedsdag plaatsvinden. In dit weekend besteedt de wereldkerk bijzondere aandacht aan roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. Het gebed om nieuwe roepingen en voor de huidige seminaristen blijft ontzettend belangrijk. Onze seminariegemeenschap wordt door gebed gedragen; daar zijn we ons zeker bewust van. Ieder jaar opnieuw melden zich nieuwe seminaristen en ontvangen één of meer priesterkandidaten de priesterwijding. Elke priesterroeping ervaren we als een wonder van genade.nieuws - vrijdag, 8 november 2013
Twee priesterstudenten van het aartsbisdom hebben hun admissio mogen ontvangen van de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal W.J. Eijk. Paulus Tilma en Mark Logtenberg, beiden 20 jaar oud, worden door deze stap officieel opgenomen onder de priesterkandidaten voor het aartsbisdom Utrecht.nieuws - zaterdag, 25 mei 2013
Op zaterdag 25 mei zijn Fred Deen, Jeroen de Wit en José Marín del Val tot priester gewijd in de kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem. De kandidaten hebben hun opleiding en vorming geheel of gedeeltelijk op De Tiltenberg ontvangen.Teken van hoop voor de toekomst...
nieuws - zondag, 3 juni 2012
Teken van hoop voor de toekomst... dat was zeer zeker de diakenwijding van Theo van Adrichem ofm en de priesterwijding van Peter Piets en van Jim Schilder!nieuws - zaterdag, 31 december 2011
De kerststal die ieder jaar in de foyer van De Tiltenberg staat opgesteld is een bijzondere. Niet door de artistieke waarde ervan, maar veel meer door de geschiedenis van deze beeldengroep en van de gever. De stal en de beelden zijn namelijk van een jong overleden priester geweest, die langs allerlei omzwervingen terug kwam bij zijn roeping...nieuws - zaterdag, 12 november 2011
Op 12 november vond bij stralend weer in de St. Vituskerk te Hilversum de diakenwijding plaats van de permanent diakens Henk Bak, Marcel de Haas, Henk Schrader en dr. Erik Sengers en de transeünt diakens Peter Piets en Jim Schilder. Door handoplegging en gebed van de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. Jozef M. Punt, werden zij tot diaken gewijd. De bisschop herinnerde in zijn homilie aan de uitdagingen van onze tijd, waarin de nieuwe diakens geroepen zijn om man Gods te zijn en het evangelie te verkondigen.nieuws - vrijdag, 4 november 2011
In het seminarie is het noveengebed om zegen over de wijdelingen van 12 november a.s. begonnen: Henk Bak, Marcel de Haas, Henk Schrader en Erik Sengers worden tot permanent diaken gewijd, terwijl Peter Piets en Jim Schilder tot transeunt diaken worden gewijd (dat wil zeggen: met het oog op het priesterwijding die zij op zaterdag na Pinksteren hopen te ontvangen).nieuws - woensdag, 28 september 2011
De diakenwijding op 12 november aanstaande zal plaatsvinden in de St. Vituskerk in Hilversum. Dit in verband met de restauratie van de kathedraal, de St. Bavo in Haarlem. Door het grote aantal wijdelingen en doordat maar een deel van de kathedraal beschikbaar is, moest worden uitgeweken naar de Hilversumse kerk die wel wordt aangeduid als ‘de kathedraal van het Gooi’. De St. Vitus heeft pas een omvangrijke restauratie achter de rug en ziet er weer schitterend uit.nieuws - dinsdag, 28 juni 2011
Donderdag 23 juni heeft Maciej Sendecki een eerste heilige Mis gevierd op De Tiltenberg voor alle seminaristen en medewerkers. Daarna vond de Sacramentsprocessie plaats op het terrein van De Tiltenberg en werd met een feestelijke maaltijd de priesterwijding van Maciej gevierd.nieuws - zaterdag, 18 juni 2011
Op zaterdag 18 juni is Maciej Sendecki in de grote kapel van het diocesaan heiligdom in Heiloo door mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, tot priester gewijd, in aanwezigheid van ruim zeshonderd gelovigen en een veertigtal priesters. De plechtige viering werd opgeluisterd door de cantores van het grootseminarie.nieuws - donderdag, 16 juni 2011
Zaterdag 18 juni zal Maciej Sendecki (29 jaar) door mgr. dr. J.M. Punt tot priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam worden gewijd in de grote kapel van het diocesaan heiligdom in Heiloo. De plechtigheid begint om 10.30 uur en is vrij toegankelijk.nieuws - zondag, 15 mei 2011
Op zaterdag 14 mei heeft de aartsbisschop, mgr. dr. W.J. Eijk, de eerste oud-seminarist van De Tiltenberg tot priester gewijd. Karel Donders, afkomstig uit Arnhem, koos tijdens zijn pastorale jaar in Heemstede terug te gaan naar zijn thuisbisdom.nieuws - donderdag, 12 mei 2011
Op zaterdag 14 mei wordt in de Sint Catharina kathedraal van het aartsbisdom Utrecht Karel Donders tot priester gewijd door de aartsbisschop, mgr. dr. W.J. Eijk. De plechtigheid begint om 10.30 uur. Karel zal dan de eerste priester voor het aartsbisdom zijn die zijn studies aan De Tiltenberg heeft voltooid.nieuws - dinsdag, 15 maart 2011
Op 15 maart 2011 is het precies 12½ jaar geleden dat mgr. dr. Jozef M. Punt het bestuur van het bisdom Haarlem, nu: Haarlem-Amsterdam, overnam, nadat enkele dagen tevoren mgr. H. Bomers cm plotseling was overleden. Mgr. Punt bestuurt het bisdom sinds 15 september 1998, aanvankelijk als Apostolisch Administrator met alle bevoegdheden, en daarna sinds 2001 als diocesaan Bisschop.Zilveren priesterfeest pastoor Frans Geels
nieuws - donderdag, 10 maart 2011
Op maandag 7 maart vierde pastoor Frans Geels zijn zilveren priesterfeest in De Tiltenberg. Pastoor Geels is in het seminarie docent van de cursus ‘het pastorale gesprek’ en supervisor. Zo heeft hij al vele priesterstudenten op de weg naar hun priesterwijding begeleid in hun eerste pastorale ervaringen.nieuws - dinsdag, 5 oktober 2010
De eerste maandag van oktober vond gewoontegetrouw de Willibrorddag plaats, met dit keer een bijzondere gast die de seminaristen en andere studenten aan deTiltenberg kwam vertellen over ‘nieuwe media en nieuwe evangelisatie’: Roderick Vonhögen. Nog om een andere reden was de dag bijzonder: 4 kandidaten voor het priesterschap ontvingen de aanstelling tot acoliet uit handen van de hulpbisschop, mgr. J. van Burgsteden.nieuws - vrijdag, 11 juni 2010
Op het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, vrijdag 11 juni 2010, is door Paus Benedictus XVI het Jaar de Priester afgesloten. De rector van de Tiltenberg, mgr. dr. J. Hendriks, was aanwezig bij de plechtigheden, samen met een groep priesters die voor deze gelegenheid een bedevaart naar Rome maakte.nieuws - zondag, 30 mei 2010
Op 29 mei, zaterdag na Pinksteren, hebben Pawel Banaszak, Elroy Kaak, Bruno Sestito en Hans Schouten in de kathedrale basiliek van Sint Bavo de heilige priesterwijding ontvangen uit handen van de Bisschop, mgr. dr. Jozef M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam.Baccalaureaats- en Licentiaatsbullen uitgereikt door Mgr. Punt
nieuws - woensdag, 5 mei 2010
Op de Willibrorddag, maandag 2 mei, heeft mgr. dr. J.M. Punt, Bisschop van Haarlem-Amsterdam de oorkondes uitgereikt die behoren bij het Baccalaureaat en Licentiaat. Pawel Banaszak en Karel Donders ontvingen het Baccalaureaatsdiploma, rector Luc Georges heeft het Licentiaat behaald in de studies van Huwelijk en Gezin.Homilie en openingswoord uitgesproken tijdens jubileum
nieuws - dinsdag, 2 februari 2010
Tijdens de plechtige, pontificale Eucharistieviering heeft de pauselijk Nuntius, mgr. dr. Fr. Bacqué een homilie uitgesproken waarvan de tekst hieronder wordt weergegeven. Tevens is de begroeting en opening door de rector, mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hieronder na te lezen.Acht diakens gewijd voor Bisdom Haarlem-Amsterdam
nieuws - zaterdag, 21 november 2009
Vandaag, op de gedachtenis van de opdracht van Maria in de tempel, hebben acht mannen de diakenwijding ontvangen, voor ons bisdom sinds 1967 het grootste aantal tijdens één wijdingsplechtigheid.Ariënskonvikt opgeheven
nieuws - maandag, 2 november 2009
De aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. W.J. Eijk heeft op maandag 2 november bekend gemaakt dat het Ariënskonvikt met ingang van het komende studiejaar zal worden gesloten en dat de priesteropleiding voor het aartsbisdom Utrecht voortaan aan het grootseminarie Sint Willibrord op De Tiltenberg zal plaatsvinden.Wijding van maar liefst acht diakens
nieuws - vrijdag, 16 oktober 2009
Op 21 november, gedachtenis van de opdracht van Maria in de tempel, worden acht diakens gewijd in de kathedrale basiliek van Sint Bavo aan de Leidsevaart te Haarlem. De Pontificale Eucharistieviering wordt gecelebreerd door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. Jozef M. Punt en begint om 10.30 uur.Lezing door Antoine Bodar en aanstellingen
nieuws - maandag, 5 oktober 2009
Maandag 5 oktober 2009 heeft de eerste Willibrorddag van het studiejaar plaatsgevonden. Zoals gewoonlijk op de eerste maandag van de maand vond de navorming plaats van de ‘jonge priesters’, de priesters die in de afgelopen vijf jaren de priesterwijding hebben ontvangen. Tevens was deze keer een bijzondere spreker uitgenodigd, prof. dr. A. Bodar, die voor seminaristen en belangstellenden een lezing hield over ‘Kunst als toegang tot God’. Tijdens de Eucharistieviering ontvingen twee seminaristen de aanstelling tot acoliet.Seminaristen in Amsterdam, Dokkum en Helvoirt
nieuws - maandag, 15 juni 2009
De examens eisen nu de aandacht van de seminaristen op. Toch is juni tevens een maand van allerlei kerkelijke feestelijkheden: de priesterwijdingen en eerste heilige Missen en verschillende grote processies, waaraan priesterstudenten deelnemen.nieuws - woensdag, 10 juni 2009
Op dinsdag 9 juni was het dertig jaar geleden dat de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt, met zes jaargenoten de priesterwijding ontving uit handen van de toenmalige Roermondse bisschop, mgr. dr. J.M. Gijsen. Ook rector J. Hendriks heeft datzelfde jaar in Rotterdam de priesterwijding ontvangen op 29 september, uit handen van de kardinaal A. Simonis, die toen Bisschop was van Rotterdam.nieuws - zaterdag, 6 juni 2009
Op zaterdag 6 juni heeft mgr. dr. Jozef M. Punt twee seminaristen van De Tiltenberg tot priester gewijd: Dariusz Karwowski (* 1973) en Ignas Tilma (* 1984) die daarmee op dit moment de jongste priester van Nederland is.nieuws - woensdag, 3 juni 2009
Op zaterdag 6 juni zal tijdens de receptie na de priesterwijding op De Tiltenberg het fotoboek worden gepresenteerd met foto’s die de bekende fotografe Lucia Ganieva op de Tiltenberg heeft gemaakt van de seminaristen.nieuws - dinsdag, 2 juni 2009
In de maand juni kunnen de luisteraars van Radio Maria (675 AM) opnieuw rechtstreeks de getijden en de heilige Eucharistie meebeleven die in het grootseminarie op De Tiltenberg worden gevierd.Zaterdag 6 juni • priesterwijding St. Bavokathedraal Haarlem
nieuws - maandag, 1 juni 2009
Zaterdag na Pinksteren is traditioneel de dag dat in het bisdom Haarlem-Amsterdam de nieuwe priesters worden gewijd. Zaterdag 6 juni zullen Dariusz Karwowski en Ignas Tilma in de kathedrale basiliek van Sint Bavo aan de Leidsevaart te Haarlem Deo volente de heilige priesterwijding ontvangen uit handen van de Bisschop, mgr. dr. Jozef M. Punt. De plechtigheid begint om 10.30 uur en is vrij toegankelijk. Na afloop is er gelegenheid de nieuwe priesters te feliciteren.“De tijd in het seminarie is een heilige tijd”
nieuws - dinsdag, 5 mei 2009
Mgr. Giovanni Carrù, ondersecretaris van de Congregatie voor de clerus, heeft op de Willibrorddag van april een aantal inleidingen gegeven ter voorbereiding op het jaar van de priester dat op het hoogfeest van het heilig Hart begint.Ontmoetingen in de eeuwige stad...
nieuws - vrijdag, 24 april 2009
Ruim veertig deelnemers aan de Romereis van het Sint Bonifatius-instituut keerden woensdagavond 23 april voldaan terug van een weekje Rome. De ontmoetingen met elkaar, met 2000 jaar katholieke Kerk en met de levende Heer in de dagelijkse Eucharistie waren zeer verrijend. Ook ontmoetingen met dr. Antoine Bodar, zuster Anima Christi, algemeen rector Peter Willi van de geestelijke familie ‘Het Werk’, de medewerkers van de pauselijke Raad ‘Cor Unum’, rector magnificus mgr. Salvatore Fisichella en decaan mgr. Renzo Gerardi en niet te vergeten paus Benedictus XVI tijdens de algemene audiëntie maakten de reis onvergetelijk. Overal in Rome waren de mensen van De Tiltenberg te herkennen aan hun gele rugzakjes met witte opdruk.Priesterstudenten dienen bij drukbezochte Chrismamis
nieuws - woensdag, 8 april 2009
Ieder jaar wijdt de Bisschop in de goede week de heilige olieën die worden gebruikt bij het doopsel, de ziekenzalving, het vormsel en de priesterwijding. In diezelfde viering vernieuwen de priesters de beloften van hun priesterwijding.Klem tussen Israël en Ismaël
nieuws - maandag, 6 april 2009
De Palestijnse priester Dr. Peter Madros zei in de Willibrordlezing dat de christenen in het Midden Oosten in een zeer moeilijke positie verkeren ‘tussen Israël en Ismaël’, tussen Joden en Moslims. Zij worden met wantrouwen bejegend door de staat Israël omdat zij Palestijn zijn en ontmoeten meer vijandigheid van mede-palestijnen die moslim zijn, naarmate het fundamentalisme om zich heen grijpt. De Palestijnse priester was in Nederland op uitnodiging van ‘Kerk in nood’.nieuws - donderdag, 19 maart 2009
Op dinsdag 17 maart is nog onverwacht mgr. A.M.E.Th. Vreeburg overleden. Hij was vele jaren rector en voorzitter van het bestuur van de zusters Carmelietessen van het Goddelijk Hart in Vogelenzang. Mede door zijn welwillende medewerking kon de Bisschop van Haarlem met het seminarie in Vogelenzang beginnen en vele malen heeft hij het seminarie bezocht.Geloofsbelijdenis en ‘admissio’ bij Willibrordavond
nieuws - dinsdag, 4 november 2008
Kardinaal A.J. Simonis kwam maandag 3 november op een steenworp afstand van zijn geboorteplaats Lisse naar De Tiltenberg om daar te spreken over kerkbeelden en - in antwoord op vragen - over zijn eigen ervaringen gedurende de 38 jaren van zijn bisschopsambt.nieuws - zondag, 6 juli 2008
De website van De Tiltenberg is in de huidige lay-out sinds 9 maart 2006 beschikbaar. Aan het einde van het studiejaar 2007-2008 werd de 100.000e bezoeker op de beginpagina genoteerd. De totale teller voor de gehele website sinds 9 maart 2006 staat op ruim 1 miljoen bezoekers.