Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “uitvaart”

nieuws - woensdag, 16 oktober 2019
Afgelopen maandagmiddag is op 93-jarige leeftijd in alle rust pater Leo Elders overleden in het paterhuis in Teteringen. Pater Elders was lid van de S.V.D. (Societas Verbi Divini), de ‘missionarissen van Steyl’ en 20 jaar lang docent filosofie van het Grootseminarie Sint Willibrord. De uitvaart zal aanstaande zaterdag plaatsvinden om 14.30 uur in Teteringen.nieuws - maandag, 20 januari 2014
Op zaterdagmiddag 18 januari is, na een lange periode van ziekte die hij samen met zijn echtgenote Lisette in groot geloof en overgave heeft gedragen, onze dierbare collega en docent Stefan van Aken overleden.nieuws - zaterdag, 23 juli 2011
Bij uitgeverij en verzendboekhandel Colomba is de vierde volledig herziene druk verschenen van Kerkelijk recht, een handboek voor de pastorale praktijk met de eigen kerkrechtelijke bepalingen voor Nederland. Het boek kost € 23,80 en is te verkrijgen bij Colomba of bij de receptie van De Tiltenberg.nieuws - dinsdag, 15 maart 2011
Op 15 maart 2011 is het precies 12½ jaar geleden dat mgr. dr. Jozef M. Punt het bestuur van het bisdom Haarlem, nu: Haarlem-Amsterdam, overnam, nadat enkele dagen tevoren mgr. H. Bomers cm plotseling was overleden. Mgr. Punt bestuurt het bisdom sinds 15 september 1998, aanvankelijk als Apostolisch Administrator met alle bevoegdheden, en daarna sinds 2001 als diocesaan Bisschop.nieuws - woensdag, 2 maart 2011
Vrijdag 4 maart 2011 zal de uitvaart van dr. Toni Spandri worden gehouden in de kathedraal van het aartsbisdom München, de stad waar hij woonachtig was. Vele bisschoppen en priesters, priesterstudenten en broeders en zusters van de gemeenschappen van de Neocatechumenale Weg zullen bij de plechtige viering aanwezig zijn. Ook de seminaristen van het seminarie Redemptoris Mater van het bisdom Haarlem-Amsterdam reizen naar München om Toni Spandri uitgeleide te doen.nieuws - woensdag, 1 december 2010
Op 1 december namen vele honderden mensen afscheid van Rafaël Soffner, 48 jaar oud, stafmedewerker communicatie en verantwoordelijk voor het beleidsveld Missie en Evangelisatie van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De heer Soffner was met De Tiltenberg vetbonden, niet alleen door bezoeken en studiedagen die hij er organiseerde, maar ook als docent in met name de voortgezette vorming van de jonge priesters waar hij twee cursussen gaf: conflicthantering en het begeleiden van veranderingsprocessen.nieuws - zaterdag, 13 november 2010
Zaterdag 13 november vond in Aalsmeer de uitvaartplechtigheid plaats voor diaken dr. Godefridus Joachim Cornelis Snoek (* 1934). Hij was docent aan De Tiltenberg, zowel aan het St. Willibrord-instituut voor de priesteropleiding als aan het Sint Bonifatius-instituut.nieuws - dinsdag, 6 april 2010
Deze dagen ontvingen we enkele foto’s van de uitvaart van dr. J. Sanders in de St. Bavokerk te Heemstede. De laatste jaren kwam dr. J. Sanders wekelijks naar het seminarie voor de aanbidding en vierde daar ook zijn 65 jarig priesterfeest. De H. Uitvaart werd gecelebreerd door de pastoor van Heemstede, kan. dr. A.J.M. Hendriks, in concelebratie met verschillende priesters die de overledene hebben gekend en met assistentie van Pastoraal werker P. Visser van de St. Bavoparochie, die onder meer een welkomstwoord sprak. Seminaristen van De Tiltenberg dienden bij het Requiem.nieuws - woensdag, 20 januari 2010
De maand januari is altijd een wat rustiger tijd op De Tiltenberg. Althans, wat bijzondere activiteiten betreft. De studenten zijn druk bezig met het voorbereiden en afleggen van examens. Voor de stafleden is er juist wat meer tijd voor besprekingen, waaronder het eerste uitgebreidere overleg met de rector van het Ariënskonvikt over de samenwerking met het aartsbisdom Utrecht.Cursus om Tridentijnse Mis in te studeren
nieuws - zondag, 1 november 2009
Op 7 juli 2007 heeft paus Benedictus de Apostolische Brief Motu Proprio ‘Summorum Pontificum’ gepubliceerd. Daarin besluit de paus dat het Romeins Missaal van de heilige paus Pius V, dat in 1962 opnieuw is uitgegeven door de zalige paus Johannes XXIII, voortaan als buitengewone uitdrukking van de zelfde ‘legis orandi’ van de Kerk zal gelden en vanwege het eerbiedwaardig en oud gebruik in gepaste ere zal worden gehouden (art. 1).Wij gedenken haar met respect
nieuws - vrijdag, 31 juli 2009
Op dinsdag 28 juli heeft in Diemen de plechtige Eucharistie plaatsgevonden bij de uitvaart van Hanneke Idema. Op 51 jarige leeftijd was zij op 22 juli plotseling overleden in haar woning in Amsterdam.Rust in Vrede!
nieuws - vrijdag, 27 maart 2009
Op maandag 23 en dinsdag 24 maart hebben vele gelovigen afscheid genomen van mgr. Vreeburg in de St. Lodewijkskerk waar hij vele jaren pastoor was. Bij de uitvaart waarin de Bisschop van Rotterdam hoofdcelebrant was, preekte erekanunnik dr. A. Hendriks, docent aan het seminarie en pastoor te Heemstede. Hij heeft mgr. A. Vreeburg sinds de zestiger jaren van zeer nabij meegemaakt en is hem opgevolgd onder meer als moderator van de Haagse Bedevaart naar Kevelaer.nieuws - donderdag, 9 oktober 2008
Op 7 en 8 oktober waren 23 stafleden van de Nederlandse priesteropleidingen in de Tiltenberg bijeen voor hun tweejaarlijkse conferentie over het thema: ‘Welke competenties voor de jonge priesters?’