Bibliotheek

Bibliotheek

Met een open blik op kerk, wereld en maat­schappij, diverse ont­wik­ke­lingen op vlak van filosofie, theologie, geloof en spiri­tua­li­teit staat de bibliotheek in dienst van de belangrijkste opdracht van het groot­semi­narie: de priester­oplei­ding van het bisdom Haarlem, de vorming van diakens, pastoraal werkers en catechisten.

De bibliotheek is gelokaliseerd in de gloednieuwe vleugel van het hoofd­ge­bouw van de Tiltenberg. Het is een ‘levende bibliotheek’ zoals u kan merken aan de aanwinsten. De collectie is volledig geautomatiseerd en ontsloten door middel van het bibliotheeksysteem Bidoc (www.bidoc.be). Ze is voorlopig enkel consulteerbaar in de bibliotheek. Momenteel worden verdere stappen ondernomen in het ontsluiten van de collectie.

De bibliotheek en leeszaal is enkel toegankelijk op afspraak. Begonnen als een bescheiden huisbibliotheek, opgebouwd uit private giften, heeft de collectie zich sinds 1998 tot een kleinschalige academische bibliotheek ontwikkeld en dit vooral door toedoen van het verkrijgen van een aanzienlijk deel van de bibliotheek van het voormalige UTP te Heerlen en een omvangrijke collectie uit de nalaten­schap van Mgr. J. Gijsen (1932-2013)

Met de verhuizing van de priester­oplei­ding naar Heiloo in 2016 is begonnen met de opbouw van een bescheiden huisbibliotheek te Heiloo.

Op deze pagina kan u meer informatie vinden over de tijd­schriften, de aanwinsten, electronische bronnen en literatuurlijsten.

 

Tijd­schriften Bibliotheek Tiltenberg

 • Acta Apostolica Sedis
 • Analecta Bisdom Haarlem
 • Anthropotes
 • Apollinaris
 • Benedictijns Tijd­schrift
 • Biblica
 • Collationes
 • Communio. Inter­nationaal katholiek tijd­schrift
 • Doctor Communis
 • Ephemerides Liturgicae
 • Eucha­ris­tie en geestelijk leven
 • Forum Katholische Theologie
 • RKKerk + Kerkelijke documentatie
 • Ius Ecclesiae
 • Lateranum
 • L'Osservatore Romano (weekly edition)
 • Notitiae
 • Nova & Vetera (Engl. Edit)
 • Tijd­schrift voor Theologie
 • Tijd­schrift voor Liturgie
 • Seminarium
 • Schrift
 • Studia Canonica
 • Trajecta
 • Vereniging voor Latijnse Liturgie - Bulletin

Aanwinsten

Regelmatig wordt een lijst (PDF) van de recente aanwinsten gepubliceerd.

Electronische bronnen

In bij­ge­voegd document kunt u verwijzingen vinden naar vrij toegankelijke bronnen op het Internet voor de studie van de filosofie, theologie, kerkelijk recht en aanverwante disciplines.

Literatuurlijsten

Deze literatuurlijsten bevatten een thematische selectie van titels aanwezig in de bibliotheek.