De Priester

Benedictus XVI, Witte Donderdag 13 april, 2006
Benedictus XVI, Witte Donderdag 13 april, 2006

“Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden. In deze woorden zou men zonder meer de instelling van het priester­schap kunnen zien. De Heer maakt ons tot zijn vrienden. Hij vertrouwt ons alles toe, Hij vertrouwt ons Zichzelf toe, zodat we met zijn ‘Ik’ kunnen spreken, in de persoon van Christus het Hoofd - in persona Christi capitis.

Wat een vertrouwen! Hij heeft Zich werkelijk in onze handen gelegd . De wezenlijke tekenen van de priester­wijding zijn ten diepste allemaal uitdrukkingsvorm van dit woord: de handoplegging, de overhandiging van het Boek - van zijn Woord dat Hij ons toevertrouwt - de overhandiging van de kelk, waarmee Hij ons zijn diepste en per­soon­lijkste geheim doorgeeft.

Bij dit alles hoort ook de volmacht om van zonden te kunnen ontslaan: Hij laat ons ook delen in zijn besef van de ellende van de zonde en van de duisternis in de wereld, en Hij geeft ons de sleutel in handen om de deur te openen naar het huis van de Vader. Ik noem u geen dienaars meer maar vrienden. Dit is de diepe betekenis van het priester zijn: vriend worden van Jezus Christus.”