Prof. Dr. P.C.J. van Dael sj

Algemene inlei­ding in chris­te­lijke archeo­lo­gie en kunstge­schie­de­nis


Publi­ca­ties (selectie):
  • De ver­beel­ding van het woord 2. De Mid­del­eeuwen (600-1500). Een icono­gra­fische studie, Kampen 2003
  • Two illustrated catechisms from Antwerp by Petrus Canisius, in: Education and lear­ning in the Netherlands, 1400-1600 : essays in honour of Hilde de Ridder-Symoens, Goudriaan, Koen • Moolen­broek, Jaap J. van • Tervoort, Ad [Hrsg.]. - Leiden , 2004, 277-296
  • De Christelijcke lee­ringhe met vermaeck gevat' : de functie van illus­tra­ties in boeken van jezuïeten in de Neder­lan­den tijdens de zeven­tien­de eeuw, in: Ad maiorem Dei gloriam: Jezuïeten in de Neder­lan­den; [bijdragen van Karel Porteman ... et al.]. Speciaal nr. van: Zeven­tien­de eeuw (1998) 119-134
  • Kerkhoven in Am­ster­dam, in: Bulletin van de Stich­ting Oude Hollandse Kerken (1992), 9-24
  • Het inwen­dige van de kerk van Onze Lieve Vrouw On­be­vlekt Ont­van­gen te 's-Gravenhage, in: Bulletin van de Stich­ting Oude Hollandse Kerken (1985) 2-23
  • Christus' oudste gewaad, in: Communio 9 (1984) 317-320
  • Pro lectione pictura: systeem en decoratie van de vroegchris­te­lijke kerkwand, in: Communio 7 (1982) 418-431
  • De dode in de oudchris­te­lijke graf­kunst, in: Communio 5 (1980) 215-225
  • De dode : een hoofdfiguur in de oudchris­te­lijke kunst, een icono­gra­fische studie over de afbeel­ding van de dode in de oudchris­te­lijke graf­kunst. Katho­lie­ke Uni­ver­si­teit Nijmegen, Am­ster­dam : Aca­de­mische pers, 1978. - III, 406 p.