Docenten

Docenten Groot­semi­narie St. Wil­li­brord

 • Lic. J.D. Albeza Asencio (gast­do­cent): Targoems, Apocalyps, Profeten
 • Mevrouw drs. E.M.G. van Aken-de Graaf: bio-ethiek
 • Dr. G.J.M. van den Aardweg: Pas­to­rale psycho­lo­gie
 • Drs. S. Baars: Stage-coördinator
 • Dr. J. van Banning sj: Patro­lo­gie
 • Drs. G.H.B. Bruggink: Inlei­ding tot de pries­ter­lijke spiri­tua­li­teit
 • Mw. G. Buirma-Rieu: Com­mu­ni­ca­tie­trai­ning
 • Drs. A. Bultsma: Theo­lo­gisch werk­col­lege
 • BTh. F. Bun­scho­ten: Li­tur­gische praktijk
 • Drs. E. Capozi: Ita­li­aans en Latijn I
 • Prof. dr. P. van Dael sj: Algemene inlei­ding in de chris­te­lijke archeo­lo­gie en kunstge­schie­de­nis
 • Dr. J. van Dorp: He­breeuws
 • Drs. Th. van Driel: Didac­tiek
 • Z.H. Em. Kar­di­naal dr. W. J. Eijk: medische ethiek
 • Drs. F.P.H.M. Geels: Pas­to­rale praktijk: Het pas­to­rale gesprek I-II
 • Drs. R. Frank: Grieks
 • Lic. Luc Georges: Seksuele moraal; Medische ethiek
 • Dr. R.G.M. Gouw: Inlei­ding tot de Heilige Schrift, Psalmen, Synoptici, Corpus Paulinum en Corpus Johanneum
 • Dr. P.W.F.M. Hamans: Kerkge­schie­de­nis; Patro­lo­gie
 • Mgr. dr. J.W.M. Hendriks: Vaticanum II en recente ker­ke­lijke do­cu­menten I-II, Canoniek recht en Mario­lo­gie
 • Dr. A.J.T. van den Hout: Latijn I, Grieks I, Christo­lo­gie en Theo­lo­gische antropo­lo­gie I: schep­pingsleer
 • Dr. B.J. Koet: Pentateuch, Profeten, Wijs­heidsliteratuur
 • Mw. drs. C.C.M. Luiten: Ont­wik­ke­lingspsycho­lo­gie
 • Lic. S.G.R. Mar­can­tog­nini: Doopsel en Vormsel, Inlei­ding liturgie; Li­tur­gische jaar
 • Drs. J. G. Paimpillil: Boete en Ver­zoe­ning, Zie­ken­zal­ving
 • Drs. W.L.P.M. Peeters: Latijn II en Grieks II
 • Dr. B.J. Putter: Inlei­ding Canoniek recht, Canoniek recht: Huwe­lijks­recht, Per­soon­lijke lezing van de Heilige Schrift
 • Drs. V. Ch. Ravensloot: Logica, Kenleer, Algemene inlei­ding tot de filo­so­fie en Gods­dienstfilo­so­fie
 • Dr. E. Sengers: Gods­dienstsocio­lo­gie
 • Drs. J. H. Smith: Spiri­tua­li­teit
 • A.M. Stolwijk: Muzikale vor­ming en li­tur­gische zang I en Muziekrepertoire
 • Dr. J. M. Tercero Simón: Methodo­lo­gie I, Theologale moraal, Seksuele moraal en Reli­gi­euze en sacra­men­tele moraal­theo­lo­gie
 • Drs. H. Vanheeswijck: Gods­dienstpe­dagogie
 • Mw. M. van Kleef: Ver­ga­der­tech­niek
 • Dr. J.H.P. Verburgt: Ge­schie­de­nis van de moderne filo­so­fie, Ge­schie­de­nis van de heden­daag­se filo­so­fie
 • Dr. J.I.M.X. Vijgen: Ge­schie­de­nis van de antieke filo­so­fie; Ge­schie­de­nis van de mid­del­eeuwse filo­so­fie; Ethiek; Werk­col­lege: Antieke en mid­del­eeuwse filo­so­fie; Werk­col­lege: Apologe­tische themata; Werk­col­lege: Weten­schap en religie; Inlei­ding tot de Summa Theologiae en het thomisme; Inlei­ding tot het denken van Karol Wojtyla
 • Dr. C.T.M. van Vliet: Trini­teitsleer; Ecclesio­lo­gie; Kerk­le­ra­ren; Invloedrijke theologen uit de 20ste eeuw
 • Dr. M.A.L. Wagemaker: Fun­da­men­tele theo­lo­gie; Algemene sacra­menten­theo­lo­gie; Oecu­me­nische theo­lo­gie
 • Drs. J.D.J.T. Wienen: Didac­tiek

Voor­ma­lige (gast)docenten

 • Dr. E. Bonete Perales (Ethisch-filo­so­fische vraag­stukken in Veritatis Splendor)
 • Mgr. Prof. Dr. B.J. O'Connor (Theo­lo­gie van het pries­ter­schap)
 • P. Steur, di (stage-coördinator)
 • Prof. Dr. A. Elberti sj (Doopsel en Vormsel)
 • Dr. S. Lecleir (Biecht en Zie­ken­zal­ving)
 • Drs. B. Hartmann (Kerkge­schie­de­nis)
 • Dr. G.J.C. Snoek (1934-2010: Patro­lo­gie)
 • Drs. A. Muñoz Muñoz: Ita­li­aans
 • Lic. drs. J.S.J.M. de Kort: Inlei­ding tot de liturgie
 • Drs. S.F.J. van Aken (1974-2014: Theo­lo­gie van het Lichaam)
 • Prof. Dr. Gerard van Wissen (1943-2014: Sociale Leer van de Kerk)
 • Lic. lic. V. McMahon lc: Inlei­ding tot de pries­ter­lijke spiri­tua­li­teit I-II
 • Drs. S. Baars: Stage-coördinator
 • Dr. A.J.M. Hendriks: Pas­to­raal­theo­lo­gie, Homile­tiek en Cateche­tiek
 • Mgr. Dr. S.F. Van Calster (1937-2016): Speciale pas­to­raal­theo­lo­gie
 • Prof. dr. L. J. Elders s.v.d.: Metafysiek, Wijsgerige antropo­lo­gie, Natuurfilo­so­fie en Ethiek
 • Drs. F.P.H.M. Geels: Pas­to­rale praktijk: Het pas­to­rale gesprek I-II
 • Lic. F.H.M. Kok: (gast­do­cent) Getij­den­ge­bed, Eucha­ris­tie I