Docenten

Docenten Groot­semi­narie St. Wil­li­brord

 • Lic. J.D. Albeza Asencio (gastdocent): Targoems, Apocalyps, Profeten
 • Mevrouw drs. E.M.G. van Aken-de Graaf: bio-ethiek
 • Dr. G.J.M. van den Aardweg: Pastorale psychologie
 • Drs. S. Baars: Stage-coördinator
 • Dr. J. van Banning sj: Patrologie
 • Drs. G.H.B. Bruggink: Inleiding tot de priesterlijke spiri­tua­li­teit
 • Mw. G. Buirma-Rieu: Com­mu­ni­ca­tie­trai­ning
 • Drs. A. Bultsma: Theologisch werkcollege
 • BTh. F. Bunschoten: Liturgische praktijk
 • Drs. E. Capozi: Italiaans en Latijn I
 • Prof. dr. P. van Dael sj: Algemene inleiding in de christelijke archeologie en kunstgeschiedenis
 • Dr. J. van Dorp: Hebreeuws
 • Drs. Th. van Driel: Didactiek
 • Z.H. Em. Kardinaal dr. W. J. Eijk: medische ethiek
 • Drs. F.P.H.M. Geels: Pastorale praktijk: Het pastorale gesprek I-II
 • Drs. R. Frank: Grieks
 • Lic. Luc Georges: Seksuele moraal; Medische ethiek
 • Dr. R.G.M. Gouw: Inleiding tot de Heilige Schrift, Psalmen, Synoptici, Corpus Paulinum en Corpus Johanneum
 • Dr. P.W.F.M. Hamans: Kerkgeschiedenis; Patrologie
 • Mgr. dr. J.W.M. Hendriks: Vaticanum II en recente kerkelijke documenten I-II, Canoniek recht en Mariologie
 • Dr. A.J.T. van den Hout: Latijn I, Grieks I, Christologie en Theologische antropologie I: scheppingsleer
 • Dr. B.J. Koet: Pentateuch, Profeten, Wijsheidsliteratuur
 • Mw. drs. C.C.M. Luiten: Ont­wik­ke­lingspsychologie
 • Lic. S.G.R. Marcantognini: Doopsel en Vormsel, Inleiding liturgie; Liturgische jaar
 • Drs. J. G. Paimpillil: Boete en Verzoening, Ziekenzalving
 • Drs. W.L.P.M. Peeters: Latijn II en Grieks II
 • Dr. B.J. Putter: Inleiding Canoniek recht, Canoniek recht: Huwelijksrecht, Per­soon­lijke lezing van de Heilige Schrift
 • Drs. V. Ch. Ravensloot: Logica, Kenleer, Algemene inleiding tot de filosofie en Godsdienstfilosofie
 • Dr. E. Sengers: Godsdienstsociologie
 • Drs. J. H. Smith: Spiri­tua­li­teit
 • A.M. Stolwijk: Muzikale vorming en liturgische zang I en Muziekrepertoire
 • Dr. J. M. Tercero Simón: Methodologie I, Theologale moraal, Seksuele moraal en Religieuze en sacramentele moraal­theo­lo­gie
 • Drs. H. Vanheeswijck: Godsdienstpedagogie
 • Mw. M. van Kleef: Vergader­tech­niek
 • Dr. J.H.P. Verburgt: Geschiedenis van de moderne filosofie, Geschiedenis van de hedendaagse filosofie
 • Dr. J.I.M.X. Vijgen: Geschiedenis van de antieke filosofie; Geschiedenis van de middeleeuwse filosofie; Ethiek; Werkcollege: Antieke en middeleeuwse filosofie; Werkcollege: Apologetische themata; Werkcollege: Weten­schap en religie; Inleiding tot de Summa Theologiae en het thomisme; Inleiding tot het denken van Karol Wojtyla
 • Dr. C.T.M. van Vliet: Triniteitsleer; Ecclesiologie; Kerkleraren; Invloedrijke theologen uit de 20ste eeuw
 • Dr. M.A.L. Wagemaker: Fundamentele theologie; Algemene sacramenten­theo­lo­gie; Oecumenische theologie
 • Drs. J.D.J.T. Wienen: Didactiek

Voormalige (gast)docenten

 • Dr. E. Bonete Perales (Ethisch-filosofische vraagstukken in Veritatis Splendor)
 • Mgr. Prof. Dr. B.J. O'Connor (Theologie van het priester­schap)
 • P. Steur, di (stage-coördinator)
 • Prof. Dr. A. Elberti sj (Doopsel en Vormsel)
 • Dr. S. Lecleir (Biecht en Ziekenzalving)
 • Drs. B. Hartmann (Kerkgeschiedenis)
 • Dr. G.J.C. Snoek (1934-2010: Patrologie)
 • Drs. A. Muñoz Muñoz: Italiaans
 • Lic. drs. J.S.J.M. de Kort: Inleiding tot de liturgie
 • Drs. S.F.J. van Aken (1974-2014: Theologie van het Lichaam)
 • Prof. Dr. Gerard van Wissen (1943-2014: Sociale Leer van de Kerk)
 • Lic. lic. V. McMahon lc: Inleiding tot de priesterlijke spiri­tua­li­teit I-II
 • Drs. S. Baars: Stage-coördinator
 • Dr. A.J.M. Hendriks: Pastoraal­theo­lo­gie, Homiletiek en Catechetiek
 • Mgr. Dr. S.F. Van Calster (1937-2016): Speciale pastoraal­theo­lo­gie
 • Prof. dr. L. J. Elders s.v.d.: Metafysiek, Wijsgerige antropologie, Natuurfilosofie en Ethiek
 • Drs. F.P.H.M. Geels: Pastorale praktijk: Het pastorale gesprek I-II
 • Lic. F.H.M. Kok: (gastdocent) Getijden­ge­bed, Eucha­ris­tie I