Electronische bronnen voor studie

Electronische bronnen voor studie

Elektro­nische bronnen voor de studie van de wijsbegeerte, ker­ke­lijk recht, theo­lo­gie en aanverwante domeinen.

Voor sug­ges­ties en wijzi­gingen kunt u mailen naar jvijgen@tilten­berg.org

Algemene hulp­mid­de­len en lexica

Teksten van het Leer­ge­zag

Wijsbegeerte

De studie van Sint-Thomas

Exegese

Kerk­va­ders - Kerk­le­ra­ren - Theologen

Moraal en Sociale leer

 • www.academiavita.org/
  De web­si­te van de Pau­se­lijke Academie voor het Leven met do­cu­menten van het Leer­ge­zag in ver­schil­lende talen
 • www.medische-ethiek.nl/
  De web­pa­gina van de Stich­ting Medische Ethiek
 • www.archive.org/details/theologiamoralis01inligu
  De “Theologia Moralis” van Alfonso Maria de Liguori
 • www.theologyofthebody.net/
  In­for­ma­tie over de “Theo­lo­gie van het Lichaam”
 • www.iictriest.org
  Het Inter­na­tio­nal Institute Canon Triest in Gent (België) verricht ac­ti­vi­teiten en levert onder­zoek op ver­schil­lende gebie­den van de Sociale Leer van de Kerk.
 • www.pul.it/?page_id=298
  Het Pas­to­raal Instituut Redemptor Hominis, opgericht in 1958 door Pius XII aan de La­te­raanse Uni­ver­si­teit, biedt ge­spe­cia­li­seerde studie­moge­lijk­heden in de Sociale Leer van de Kerk.
 • www.kuleuven.be/ccst
  Het Centrum voor het Katho­lie­ke Sociale Denken aan de KULeuven (België) richt zich voor­na­me­lijk op het weten­schap­pe­lijk onder­zoek.
 • www.stthomas.edu/cathstudies/cst
  De doel­stel­ling van het John A. Ryan Institute for Catholic Social Thought aan de University of St. Thomas (Saint Paul, Minnesota, USA) is " to examine modern life through the Catholic social tradition in order to foster a deeper in­te­gration of faith and work".
 • www.ordosocialis.de
  Ordosocialis.de is de web­si­te van de Wissenschaftliche Vereinigung zur Förderung der Christlichen Gesellschaftslehre e.V.

Ker­ke­lijk recht

Kerkge­schie­de­nis en Liturgie

Kunstge­schie­de­nis