Gebedskring

Het Groot­semi­narie nodigt u uit om de priester­oplei­ding te onder­steunen en deel te nemen aan de gebedskring van de priester­oplei­ding. Het lidmaat­schap is gratis en verplicht u tot niets, behalve gebed!

Bidt u ook mee om roepingen?

Bij de start van Het Groot­semi­narie is deze gebedskring opgericht en deze telt nu meer dan 1600 leden. Het voornaamste doel is het bidden voor de priester­stu­denten en het gebed om nieuwe roepingen tot het priester­schap. De leden van de gebedskring ontvangen vier keer per jaar het gratis magazine voor de gebedskring en vrienden van het seminarie. Ook worden de leden uitgenodigd voor de jaarlijkse gebedsdag.

Wilt u ook lid worden van de gebedskring, dan kunt u zich schriftelijk, telefonisch of via e-mail aanmelden op dit adres:

adres: Hoogeweg 65
1851 PJ  Heiloo
telefoon: 072 - 505 1288
e-mail: info (at) wil­li­brord­semi­narie.nl

U krijgt dan gratis een gebedskaart thuisgestuurd met het gebed om roepingen zoals hieronder weergegeven.

Bij voorbaat dank voor uw gebed!

Gebedskaart 2017

Gebed om roepingen

Heer Jezus,
goede herder, wij danken U
voor het wonder
van Uw leven.

Niet voor Uzelf
hebt U geleefd
maar voor ons
en met armen
zo wijd uitgestrekt
dat ze iedere mens omvatten,
bracht U
uw levensoffer
op het kruis.

U hebt ons geroepen
als leden van uw Kerk
in deze dagen;
ons leven is U toegewijd.
U bent de zin van ons bestaan,
de toekomst
die ons wacht.

Wees ons nabij
en schenk ons priesters,
die hun leven willen geven
om Uw voetsporen te volgen,
Uw woorden te spreken;

die als een ‘andere Christus'
in de Eucha­ris­tie
Uw offerende liefde
aan ons geven;
die leiding geven in de Kerk
als goede herders
naar Uw beeld
en naar Uw hart.

Heer Jezus,
op de voorspraak van Maria,
Uw moeder
en moeder van de Kerk,
vragen wij U:
geef ons heilige priesters,
die met de hulp van Uw genade
ons sterken
om deze wereld
te maken
tot een plaats
waar Uw liefde kan wonen;
om door U en met U
de weg te blijven gaan
naar de Vader.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.
Heilige Wil­li­brord, bid voor ons.

AMEN.

Imprimatur: Haarlem, roepingen­zondag 3 mei 1998