Priester worden

Het bisdom Haarlem heeft een eigen seminarie omdat de vorming tot priester om een eenheid van geestelijke, theologische en pastorale vorming vraagt. Het seminarie is een opnieuw beleven van de ervaring van de apostelen die in een gemeen­schap met Jezus aan het hoofd, werden gevormd en voor hun zending toegerust.

Toelating

Als voor­oplei­ding wordt normaliter tenminste een HAVO-niveau gevraagd. Voor oudere studenten kan de voor­oplei­ding in­di­vi­dueel worden beoordeeld.

Voor­waarden voor toelating tot het seminarie zijn onder meer een positieve en religieuze instelling, openheid voor nadere geestelijke vorming en het bewust willen aanvaarden van de celibataire levensstaat. Tevens moeten voldoende aanleg en vaardigheden aanwezig zijn bij de kandidaat om later de taken van een priester te kunnen vervullen.

Basis voor toelating is de roeping: het verlangen van de kandidaat om priester te worden binnen de Rooms-Katholieke Kerk en zich van harte in te willen voegen in de kerk­ge­meen­schap die wordt geleid door de paus en de bisschop

De studie

Tijdens de studie komen filosofie, theologie en pastorale vorming aan de orde, naast enkele andere vakken die voor het werken als priester van bijzonder belang zijn. Het studie-pro­gram­ma omvat een zesjarige opleiding, waarvan het eerste jaar is gewijd aan inleiding in het Christusmysterie en andere inleidende vakken. De twee eerste jaren worden voorts vooral filosofische vakken, de daarop volgende vier jaar voornamelijk theologische vakken bestudeerd, waarbij het Wil­li­brordhuis zich hoofd­za­ke­lijk oriënteert op de kerkelijke vereisten en het pro­gram­ma van de pauselijke Lateraanse uni­ver­si­teit in Rome. De theologische vorming in het seminarie is geaffilieerd met deze pauselijke uni­ver­si­teit, zodat studenten het bac­ca­lau­reaat in de theologie kunnen halen.

Na de zesjarige opleiding vindt een pastoraal jaar plaats, dat grotendeels in een parochie wordt doorgebracht en waarin enige praktische cursussen worden gevolgd.

Voor oudere studenten en in bepaalde gevallen is een andere, aangepaste opleidingsroute mogelijk.

Vorming

Belangrijk voor de vorming van priesters is het leven in gemeen­schap, de geestelijke begeleiding en het gebed. Die vorming is een onderdeel van het per­soon­lijk antwoord dat de student op zijn roeping geeft: hij wil Christus volgen en zich voor­be­rei­den om priester te worden. Daarom is iedere priesterkandidaat zelf de eerste verant­woor­de­lijke voor zijn eigen vorming: hij wil zichzelf zo goed mogelijk vormen om zich voor te bereiden op een zending als priester. Een priester is niet iemand die een bepaalde rol of taak vervult; hij is geroepen om een andere Christus te zijn.

Gebed

Studie, stages, sport en ontspanning zijn belangrijk, maar ons gemeen­schapsleven wordt gedragen door de dagelijkse viering van de Eucha­ris­tie en het samen bidden van het kerkelijk morgen- en avond­ge­bed en andere getijden. Ook hebben meditatie en bezinning, aanbidding en het rozen­krans­ge­bed een vaste plaats in ons leven.

Informatie en aanmelding

Drs. J.C.J. de WitVoor nadere informatie kunt u contact opnemen met rector Jeroen de Wit: