Publicaties

Publicaties

Overzicht van recente onderwijs- en onderzoekspublicaties vanwege de instituten, de centra en de docenten, verbonden aan de Tiltenberg.

Tiltenberg Studies

De reeks ‘Tiltenberg Studies’, welke verschijnt onder verant­woor­de­lijk­heid van het Groot-seminarie en kerkelijk opleidings­cen­trum van het bisdom Haarlem-Amsterdam ‘De Tiltenberg’, te bestellen via onze webwinkel.

 

 

 


Priesteropleiding in het bisdom Haarlem (1559-2009)

Priester­oplei­ding in het bisdom Haarlem (1559-2009)

1. Dr. P.W.F.M. Hamans, Priester­oplei­ding in het bisdom Haarlem vanaf het Concilie van Trente (1559-2009). Geroepen, gevormd, gewijd en gezonden ten dienst van de Kerk, Vogelenzang, 2009, 208 p.


Het celibaat van de priester

Het celibaat van de priester

2. Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks, Het celibaat van de priester. Geschiedenis, theologie en beleving, Vogelenzang, 2008, 87 p.


Thomas van Aquino en het leergezag

Thomas van Aquino en het leergezag

3. Drs. J. Vijgen, De autoriteit van Sint-Thomas van Aquino en het leergezag van de Kerk, Vogelenzang, 2009, 274 p.


Kerkelijke documenten

Kerkelijke documenten

4. Mgr. Dr. J. Hendriks, Kerkelijke documenten. Inleiding en repertorium, Vogelenzang, 2009, 305 p, 2e druk, 2010, 328 p.


Voor een missionaire Kerk

Voor een missio­naire Kerk

5. B. Putter & J. Vijgen (red.), Voor een missio­naire Kerk. Verzamelde opstellen bij gelegenheid van het 12½-jarig bestaan van het Groot­semi­narie, Vogelenzang, 2010, 169 p.


Menselijke liefde in het plan van God

Menselijke liefde in het plan van God

6. Stefan van Aken & Lisette van Aken - de Graaf, Menselijke liefde in het plan van God. Een kennis­ma­king met de Theologie van het Lichaam, Vogelenzang 2011, 91 p.


Benedictus XVI over het priesterschap

Benedictus XVI over het priester­schap

7. J. Vijgen (red.) - Benedictus XVI, Benedictus XVI over het priester­schap, Vogelenzang 2011, 203 p.


Een gewoon gebaar

Een gewoon gebaar

8. S. Marcantognini, Een gewoon gebaar? De visie op de eucha­ris­tie­viering in de Nieuwe Katechismus van 1966 en haar implicatie voor de pastorale praktijk van de Kerk in Nederland vanaf Vaticanum II tot vandaag, Vogelenzang 2014, 237 p.


Nietigheid van huwelijken en het kerkelijk huwelijksproces

Nietigheid van huwelijken en het kerkelijk huwelijksproces

Scripta Minora 1. Mgr. Dr. J. Hendriks, Nietigheid van huwelijken en het kerkelijk huwelijksproces, 2009, 103 p.


Identiteit en vorming van de priester

Identiteit en vorming van de priester

Scripta Minora 2. Mgr. M. Piacenza, Identiteit en vorming van de priester, Vogelenzang, 2010, 64 p.


Eucharistische Aanbidding

Eucharistische aanbidding
Eucharistic Adoration

Scripta Minora 3. Kardinaal Raymond L. Burke, Eucharistische aanbidding, Vogelenzang 2011, 61 p.


Nieuw leven in Jezus’ Hart

Nieuw leven in Jezus’ Hart

Scripta Minora 4. Ottavio De Bertolis SJ, Nieuw leven in Jezus’ Hart. De eerste negen vrijdagen van de maand, Vogelenzang 2014, 47 p.


In het begin was er het Kerygma

In het begin was er het kerygma

Scripta Maiora 1. Marco Cavagnaro, In het begin was er het kerygma. Een onderzoek naar de aard van de apos­to­lische prediking, Vogelenzang 2014, 94 p.


Uitgaven Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK)

Bestellingen en meer informatie:


Afscheid van het ‘neoliberalisme’?

Afscheid van het ‘neoliberalisme’?

Afscheid van het ‘neoliberalisme’? Nieuwe waarden in de politiek?

Geeft een verslag van de studie­mid­dag in september 2013 waarin aandacht werd besteed op partij pro­gram­ma ont­wik­ke­lingen ter zake in de twee politieke partijen, de PvdA en het CDA.


Vernieuwing en traditie

Vernieuwing en traditie

Vernieuwing en traditie. De betekenis van de Sociale Leer van de Kerk in een seculiere samenleving (lustrum uitgave)

Deze bundel verzamelt de zeven lezingen (E. Sengers, R. Stockman, J. van Gennip e.a.) van het symposion t.g.v. de eerste lustrum­viering van het CSLK


De kracht van het gezin

De kracht van het gezin

Deze bundel geeft een verslag van de studie­mid­dag over de Nota Gezinsbeleid 2008 van het kabinet Balkenende IV


De Vervolgde Kerk en Gevallen Vrouwen in Pakistan

De vervolgde Kerk en gevallen vrouwen in Pakistan

Vanuit het perspectief van de Sociale Leer van de Kerk gaat dit boek dieper in op de positie van rooms-katholieken in Pakistan


De menselijke arbeid

De menselijke arbeid

Dit werk geeft een inleiding over de Sociale Leer van de Katholieke Kerk en gaat vervolgens nader in op de ont­wik­ke­ling en actualiteit met betrekking tot de menselijk arbeid


Arbeid en menselijke waardigheid

Arbeid en menselijke waardigheid

Deze bundel geeft een verslag van de studie­mid­dag en legt de verbinding tussen de inzichten van het katholieke sociale denken en de soms weerbarstige realiteit


Ondernemen en Christelijke Ethiek

Ondernemen en Christelijke Ethiek

Ondernemen en Christelijke Ethiek. Een spanningsvolle relatie?

Deze bundel geeft een verslag van de studie­mid­dag over de Inspiratie voor christelijke ondernemers; door de economische crisis lijkt de vraag naar ethische gedragslijnen te groeien. De bundel bevat ook 2 relevante documenten van de Pontifical Council for Justice and Peace en de Commission of the Bishops's Conferences of the European Community


Chesed, Caritas, Diaconie, Zakaat

Chesed, Caritas, Diaconie, Zakaat

Deze uitgave belicht de 'Zorg voor de naaste' in Jodendom, Christendom en Islam vanuit de drie Abrahamitische godsdiensten. Uitgegeven door Uitgeverij Eburon i.s.m. het CSLK


Publicaties van docenten


Sicut Sponsa Ornata

Sicut Sponsa Ornata

L. Bolondi/Ph. Weijers, Sicut Sponsa Ornata

Uitgebreide beschrijving van de geometrie, de symboliek en de liturgische inrichting van de kathedrale basiliek van Haarlem, vooraf gegaan door een verhandeling over de sacraliteit van de gewijde ruimte en afgesloten met de bevindingen van de recente res­tau­ra­tie van deze bisschops­kerk.


Kerkelijk recht

Kerkelijk recht

Jan Hendriks, Kerkelijk recht. 3de volledige herziene druk, Colomba, Oegstgeest, 2011


Maria

Maria

Jan Hendriks, Maria. Inleiding tot de katholieke leer over de Moeder van de Verlosser, Van Gorcum, Assen, 2008


Volk van God

Volk van God

Jan Hendriks, Volk van God, Colomba, Oegstgeest, 2006


Thomas van Aquino

Thomas van Aquino

Leo J. Elders s.v.d., Thomas van Aquino. Een inleiding tot zijn leven en denken, Parthenon, Almere, 2012


La vie morale selon saint Thomas d'Aquin

La vie morale selon saint Thomas d'Aquin

Leo J. Elders s.v.d., La vie morale selon saint Thomas d'Aquin, Parole et Silence, Paris, 2011


Preken over de Geloofsbelijdenis

Preken over de Ge­loofs­be­lij­de­nis

Thomas van Aquino - Jörgen Vijgen, Preken over de Ge­loofs­be­lij­de­nis, Parthenon, Almere, 2013


De Martelaren van Gorcum

De Martelaren van Gorcum

Ben Hartmann, De Martelaren van Gorcum, Colomba, Oegstgeest, 2009


De Martelaren van Roermond

De Martelaren van Roermond

Ben Hartmann, De Martelaren van Roermond, Colomba, Oegstgeest, 2009


Kant’s idealism

Kant’s idealism

Kant’s idealism : new interpretations of a controversial doctrine, ed. D. Schulting & J. Verburgt, Springer, Londen, 2011 [enkel te bestellen via de uitgeverij]


From Hermes to Aquinas

From Hermes to Aquinas

B. Koet (ed.), Dreams as Divine Communication in Christianity: From Hermes to Aquinas, Peeters, Leuven, 2013 [enkel te bestellen via de uitgeverij]


Varia


Tijdschrift - Communio

Communio

Onze docenten publiceren regelmatig in Communio. Inter­nationaal katholiek tijd­schrift