Studieprogramma

Dr. R. Gouw tijdens de colleges Exegese
Dr. R. Gouw tijdens de colleges Exegese

Het studie­pro­gramma omvat een zesjarige opleiding, waarvan het eerste jaar is gewijd aan inleiding in het Christusmysterie en andere inleidende vakken. Na de zesjarige opleiding vindt een pastoraal jaar plaats, dat grotendeels in een parochie wordt doorgebracht en waarin enige praktische cursussen worden gevolgd. Voor de seminaristen van het Redemptoris Mater wordt deze opleiding voorafgegaan door één of twee jaren (Propedeuse). Deze tijd is gewijd aan de studie van het Neder­lands en ver­schil­lende inleidende vakken.

Filosofie

In de eerste twee jaren van de opleiding ligt de nadruk op de filosofie; daarnaast worden enkele andere, vooral inleidende vakken gegeven, namelijk methodologie, fundamentele theologie, katechismus van de katholieke kerk, Vaticanum II en recente kerkelijke documenten, inleiding tot de priesterlijke spiri­tua­li­teit. Jaarlijks worden één werkstuk geschreven en één werkcollege filosofie gevolgd. In het eerste jaar is het werkstuk een samenvatting van een boek over een thema van spiri­tua­li­teit, gekozen in overleg met de spirituaal.

Theologie

In de volgende vier jaar worden voornamelijk theologische vakken bestudeerd. In de jaren III tot en met V wordt per jaar één werkcollege theologie gevolgd. In de jaren III en IV schrijven de studenten per jaar één werkstuk. In het laatste jaar wordt bovendien aandacht geschonken aan de pastorale theologie. Ook wordt van iedere student verwacht dat hij in de laatste jaren van zijn theoretische studie een scriptie schrijft over een onderwerp uit de filosofie of de theologie (inclusief de pastoraal).

Studiegids

De studiegids voor het studiejaar 2015-2016 is hier te downloaden:

Affiliatie pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit

Affiliatie met pauselijke Lateraanse UniversiteitDe Theologische studie is verbonden (‘geaffilieerd’) met de pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit waardoor het mogelijk is de - ook burgerlijk erkende - kerkelijke graden te behalen.

Op de foto: v.r.n.l. de rector magnificus van de Pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit Z.Exc. mgr. dr. S. Fisichella, bisschop, de decaan van de theologische faculteit mgr. R. Gerardi, oud-rector mgr. dr. J. Hendriks en drs. B. Hartmann.