Video door father Mike Schmitz

Wat is mijn roeping?

“Wat zal ik doen met mijn leven?” Het is een vraag in vele harten, misschien zelfs de onze. In deze video geeft pater Mike Schmitz een aan­wij­zing die kan lei­den tot een ant­woord voor onszelf of voor iemand die we kennen.

Hij getuigt hoe een roe­ping meer is dan alleen uitzoeken of we geroepen zijn tot getrouwd leven of reli­gi­eus leven, en het gaat om meer dan alleen ontdekken wat we leuk vin­den om te doen. Terwijl hij drie ver­schil­lende soorten roe­ping bespreekt die we allemaal hebben, tekent hij een prak­tisch pad dat we kunnen volgen om hei­lig­heid na te streven.