Oriëntatieweekend

gepubliceerd: maandag, 2 januari 2012
Foto van een wandeling tijdens het oriëntatieweekend van vorig jaar
Foto van een wandeling tijdens het oriëntatieweekend van vorig jaar

Op 11 en 12 februari 2012 wordt op De Tilten­berg een ori­ën­ta­tie­week­end gehou­den voor wie er weleens over denkt om pries­ter te wor­den en graag eens iets meer wil horen over de oplei­ding.

In het weekend wordt uit­ge­legd hoe een pries­ter­oplei­ding in elkaar zit; se­mi­na­risten leggen ge­tui­ge­nis af van hun roe­ping en hun weg naar het semi­na­rie; ook wordt nader in gegaan op vragen als: wat is roe­ping eigen­lijk? Hoe weet je of je ge­roe­pen bent? Hoe zit de studie in elkaar, de gees­te­lij­ke vor­ming, stages enzo­voorts. Ook is er volop tijd om in­for­meel met anderen op te trekken, te praten en gezellig samen te zijn. En na­tuur­lijk maken we ge­za­men­lijk de gebedstij­den en de Eucha­ris­tie­vie­ring mee en is er tijd om kennis te maken met de nieuwe rector van De Tilten­berg, rector G. Bruggink.