Oriëntatieweekend

gepubliceerd: maandag, 2 januari 2012
Foto van een wandeling tijdens het oriëntatieweekend van vorig jaar
Foto van een wandeling tijdens het oriëntatieweekend van vorig jaar

Op 11 en 12 februari 2012 wordt op De Tiltenberg een oriëntatie­weekend gehouden voor wie er weleens over denkt om priester te worden en graag eens iets meer wil horen over de opleiding.

In het weekend wordt uitgelegd hoe een priester­oplei­ding in elkaar zit; seminaristen leggen getuigenis af van hun roeping en hun weg naar het seminarie; ook wordt nader in gegaan op vragen als: wat is roeping eigenlijk? Hoe weet je of je geroepen bent? Hoe zit de studie in elkaar, de geestelijke vorming, stages enzovoorts. Ook is er volop tijd om informeel met anderen op te trekken, te praten en gezellig samen te zijn. En natuurlijk maken we gezamenlijk de gebedstijden en de Eucha­ris­tie­viering mee en is er tijd om kennis te maken met de nieuwe rector van De Tiltenberg, rector G. Bruggink.