Een echt klooster...

gepubliceerd: vrijdag, 8 juli 2011

De Tiltenberg is een echt klooster geworden. Voor eventjes dan. Vrijdag 8 juli zijn vijf zusters van de Con­gre­ga­tie van de Poor Sisters of Our Lady op De Tiltenberg aangekomen om van enige vakantie te genieten en hun retraite te doen. Zij behoren tot dezelfde Con­gre­ga­tie als de zusters die op De Tiltenberg werken en zijn werkzaam op twee plaatsen in Rome.

De ochtendmis vindt momenteel tijdelijk plaats in de aula van het seminarie, omdat de kapel vanwege schilder­werk­zaam­heden niet te gebruiken is (zie voorgaand bericht) en de zusterkapel te klein is voor zoveel zusters. Een kapel met acht zusters, jongere en wat oudere, maar allemaal vitaal en met het habijt van hun con­gre­ga­tie: waar vind je dat in Nederland?

Het is echter maar voor een paar dagen: maandag vertrekken de zusters voor hun retraite in Casa Carmeli aan de Bekslaan in Vogelenzang; deze retraite zal (in het Engels) worden gegeven door past. drs. J. Smith. Na de retraite zullen de zusters nog een weekje vakantie houden vanuit De Tiltenberg.