Navorming - Bedevaart

gepubliceerd: vrijdag, 1 juni 2018

In studie­jaar 2017-2018 zijn er weer nieuwe bijeen­komsten van navor­ming voor onze jonge pries­ters. Deze navor­ming vindt steeds plaats op de eerste maan­dag van de maand.

De bede­vaart van jonge pries­ters op de eerste maan­dag van juni zal dit jaar plaats­vin­den naar Moerzeke, naar het hei­lig­dom van de zalige pries­ter Poppe.

Zondag­avond 3 juni 2018 zullen we al afreizen om daar bij de paters te over­nach­ten. Maan­dag­mor­gen zullen we op dit hei­lig­dom door­bren­gen en in de mid­dag nog een beziens­waar­dige plek in de omge­ving bezoeken.

Traditie­ge­trouw wordt de dag Deo Volente af­ge­slo­ten met een etentje met de bis­schop. Dit zal in Haar­lem plaats­vin­den.