Navorming - Bedevaart

gepubliceerd: vrijdag, 1 juni 2018

In studiejaar 2017-2018 zijn er weer nieuwe bijeen­komsten van navorming voor onze jonge priesters. Deze navorming vindt steeds plaats op de eerste maandag van de maand.

De bede­vaart van jonge priesters op de eerste maandag van juni zal dit jaar plaats­vin­den naar Moerzeke, naar het heiligdom van de zalige priester Poppe.

Zondag­avond 3 juni 2018 zullen we al afreizen om daar bij de paters te over­nach­ten. Maandagmorgen zullen we op dit heiligdom doorbrengen en in de middag nog een beziens­waar­dige plek in de omgeving bezoeken.

Traditiegetrouw wordt de dag Deo Volente afgesloten met een etentje met de bisschop. Dit zal in Haarlem plaats­vin­den.