Bedevaart

Navormingsprogramma

gepubliceerd: zondag, 19 mei 2019
Bedevaart
Liduinabasiliek Schiedam
Liduinabasiliek Schiedam (foto: Johan Bakker)
Pauluskerk Rotterdam
Pauluskerk Rotterdam (foto: AgainErick)

In het kader van voortgezette vorming voor de jonggewijde priesters en priesterkandidaten in het pastorale jaar wordt op maandag 3 juni 2019 weer een bedevaart georga­ni­seerd. De bestemming is dit keer Schiedam/Rotterdam.

’s Morgens zullen we de H. Liduina en haar basiliek bezoeken, en daar ook de H. Eucharistie vieren. We gaan lunchen bij de Paulus­kerk in Rotterdam, waar kapelaan Goos een jaartje stage heeft gelopen en waar hulp wordt verleend aan dak- en thuislozen. ’s Middags willen we dan nog iets in maritiem Rotterdam gaan doen. De dag wordt afgesloten met een maaltijd met de bisschoppen.

Vormingsdagen

De voortgezette pastorale vorming van de jonge priesters - jong in wijdingsjaren - is een belangrijke gelegenheid om de verbondenheid met elkaar en met de Bisschop te beleven en te reflecteren op de eigen pastorale werkzaamheid en deze te toetsen en te verdiepen. De dagen van de voortgezette vorming dienen er mede toe te beleven dat priesters als leden van één presbyterium samen staan voor de priesterlijke zending die Christus aan de Kerk heeft toevertrouwd. Deze dagen bieden de gelegenheid om de Bisschop te ontmoeten, met een geestelijke vader (geestelijk leidsman) te spreken en te bidden.