De Heer is verrezen, ja, Hij is waarlijk verrezen!

gepubliceerd: maandag, 22 april 2019

De Goede Week en Pasen zijn weer zeer passend gevierd op het seminarie. Na Palm­zondag met de jongeren op de WJD-dag in Heems­kerk, begonnen de bijzondere vieringen afgelopen woensdag met een hele mooie Chrisma­viering in de kathedraal (met wel meer dan 100 geestelijken) en traditiegetrouw werd deze Heilige Week op de Paas­morgen ook weer afgesloten in de kathedraal.

Alle overige plechtigheden vonden in Heiloo plaats. Donderdag­middag was er een feestelijke maaltijd met een aantal stafleden en stagepastoors in het Gastenhuis/ Juliana­klooster, waar het Groot­semi­narie gevestigd is. ’s Avonds was de viering van Witte Donderdag, de instelling van de Eucharistie (met de voetwassing), in de Bedevaartkapel op het heiligdom. Mgr. Punt was toen de hoofd­cele­brant. Goede Vrijdag, een Stille Dag voor de seminaristen begon 's morgen met een inleiding van pastoor Smith, de spirituaal van de opleiding; om 15.00 uur de Kruisweg met veel mensen gebeden op het heiligdom (met prachtig weer!) en ’s avond de Kruisverering in de Bedevaartkapel, nu met Mgr. Hendriks.

’s Nachts hebben de meeste seminaristen (en andere mensen) enkele uren gewaakt bij de Heer in het rustaltaar in de Bedevaartkapel en verder was de zaterdag vooral een dag van voorbereiden op de ‘Viering der vieringen’: de Paaswake (al hebben de seminaristen zich ook nog heel verdienstelijk gemaakt met het schoonmaken van de seminariekapel). De Paaswake 's avonds was echt weer heel mooi. Het vuur werd buiten nog wel enigzins in licht ontstoken, maar eenmaal in de kapel, was het al snel donker, en was het echt een waken tot de Verrijzenis. Liturgisch gezien vindt die plaatst (al weet niemand natuurlijk wanneer de Heer precies verrezen is) bij de overgang van de lezingen van het Oude naar het Nieuwe Testament: Het Gloria wordt dan ingezet, de klokken gaan luiden en alle kaarsen op het altaar gaan aan. Het dak mag er dan af! Dit is altijd een heel mooi moment in de viering.

Daarna volgen natuurlijk nog twee lezingen en de homilie (Mgr. Punt). En dan ben je pas op de helft van de viering. De hernieuwing van de Doopbeloften is ook een heel belangrijk element van deze viering en dan natuurlijk nog de Eucharistie. En als klap op de vuurpijl het ‘U zij de Glorie’ als slotlied. De vreugde is dan groot. Na vele mensen Zalig Pasen te wensen, hebben de seminaristen, diaken Paul en de rector daarna nog even gezellig nagezeten.

Zondag­morgen het feestelijke Paasontbijt en om 10.00 uur de viering van Pasen, weer met de bisschop, in de kathedraal (zie foto). De rector had op dat moment de viering op het heiligdom. En dan, twee weken welverdiende vakantie, voor de seminaristen, en ook een klein beetje voor de rector (:-)). Tot zaterdag 4 mei, wanneer we onze leden van de Gebedskring mogen verwelkomen.

Nogmaals een ieder: Zalig Pasen!