Admissio voor Josué Emmanuel

gepubliceerd: maandag, 13 mei 2019

Josué Emmanuel (4e jaar van de theo­lo­gie) heeft maan­dag 6 mei zijn Admissio ont­van­gen: de toela­ting tot de pries­ter­kan­di­da­ten. Dit is een erg bij­zon­dere stap in de oplei­ding, en het was extra bij­zon­der dat kar­di­naal Eijk hierbij aanwe­zig was.

Ook zette Dino Deltin een verdere stap (hij werd tot acoliet aan­ge­steld) en Bert Glorie (hij ont­ving het lec­to­raat). Hierna was er een gezellige feest­maal­tijd waarbij er fami­lie­le­den, vrien­den en pa­ro­chi­anen aanwe­zig waren: het was een vreug­de­volle dag.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.