"> " /> Grootseminarie St. Willibrord


Adoration under the stars

Vrijdag 21 juni - 19.00 uur - Heiloo

gepubliceerd: vrijdag, 14 juni 2019

Deze keer niet op de tweede, maar op de derde vrij­dag van de maand.

Adoration under the stars is Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding in het buitenlucht.

“Zie ik ben met u, alle dagen, tot aan de volein­ding van de wereld.”
(Mt 28, 20b)

Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding

De Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding is een van de manieren waarop Jezus ons uitno­digt Hem te ontmoeten. “Realiseer je wel dat Jezus dáár in het ta­ber­na­kel er uit­druk­ke­lijk is voor jou, voor jou alleen. Hij brandt van verlangen om in je hart te komen.” (H. Thérèse van Lisieux). Iedere tweede vrij­dag van de maand willen we ingaan op deze uit­no­di­ging van Jezus. We willen God aanbid­den en stil wor­den om naar Hem te luis­te­ren.

Pro­gram­ma

19:00 uur - inloop/pizza (eet je mee? Dan graag even aanmel­den)
20:00 uur - over­we­ging van Mgr. Hendriks
20:30 uur - Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding met muziek
21:30 uur - ont­moe­ting met een drankje op jon­ge­renzolder
22:30 uur - einde

Aanmel­den

Aanmel­den voor pizza of pendel­dienst vanaf CS Heiloo: