Twee nieuwe priesters!

gepubliceerd: zaterdag, 15 juni 2019

In een volle Haar­lemse ka­the­draal heeft de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam op zater­dag 15 juni Eric Fennis en Maciej Grądzki tot pries­ters gewijd. Het leven van een pries­ter loopt altijd anders, dan hij­zelf had kunnen bedenken, zo getuigde bis­schop Punt van zijn veer­tig jaar erva­ring.

Mgr. Hendriks doet op zijn web­si­te uit­ge­breid ver­slag van de indruk­wek­kende vie­ring.

Foto­graaf Wim Koopman maakte onderstaand foto­ver­slag.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.