Parochievernieuwing en jubileum

gepubliceerd: zaterdag, 28 september 2019

Vrijdag 27 september was een bijzondere dag voor het Diocesaan Centrum in Heiloo. Het begon met een bijeenkomst over parochie­ver­nieu­wing dat zich mocht verheugen op grote belang­stel­ling van mensen die in de pastoraal zijn aangesteld en voor kern­vrij­wil­ligers van de parochies. Vervolgens werd het 40-jarig priesterjubileum van Mgr. Jan Hendriks gevierd met een Eucha­ris­tie­viering, receptie en diner.

Dag voor parochie­ver­nieu­wing

De dag was helemaal volgetekend en een zaal vol priesters, diakens, catechisten en kernvrij­wil­ligers werden geboeid door de vele praktische tips die pastoor Jeroen Smith van het R.K. Alpha­cen­trum gaf om tot parochie­ver­nieuwing te komen. Hij deed dat in de lijn van de boeken Rebuilt en Divine renovation, maar met een benadering die duidelijk meer op de Neder­landse situatie was toegesneden.

Een speerpunt in de opzet die Fr. Mallon in zijn boek schetst, is de Alpha-cursus, die in de katholieke kerk in Nederland sinds ruim twintig wordt gegeven en begeleid vanuit het R.K. Alpha­cen­trum. De werkwijze rond deze cursus en de moge­lijk­he­den om die op te zetten werden door pastoor Smith duidelijk geschetst, naast een heel aantal punten die belangrijke voor­waarden zijn om tot parochie­ver­nieu­wing te komen. Een eerste voor­waarde is dat Jezus en het Kerygma (de centrale bood­schap van het evangelie) inderdaad centraal komen te staan.

Voor de lunch werd gezamenlijk het middag­ge­bed gebeden. Daarna volgde het tweede deel van de pre­sen­ta­tie. Het kan in de parochie niet bij Alpha blijven, het vormen van gemeen­schappen die verder gaan in verdieping en beleving van het geloof is evenzeer wezenlijk. In het middag gedeelte werden ver­schil­lende andere pro­gram­ma’s ge­pre­sen­teerd die het R.K. Alpha­cen­trum biedt en die een belangrijke hulp kunnen voor de opbouw van de parochie.

Feestelijke Eucha­ris­tie­viering

Aansluitend werd in de grote kapel met dank­baar­heid gevierd dat Mgr. Hendriks veertig jaar geleden tot priester is gewijd. Het was een feestelijke viering en in de homilie ging de bisschop verder in op het thema van de missio­naire parochie.

Naast Mgr. Jozef Punt, waren ook Mgr. Jan van Burgsteden en Mgr. dr. Everard de Jong aanwezig om de dag mee te maken, evenals een veertigtal priesters waarvan een flink deel con­ce­le­breerde. Het ‘collegium episcopale’ luisterde de viering op met fraaie zang en daarbij moet u niet aan het voltallig bis­schop­pencollege denken maar aan vier pro­fes­sio­nele zangers die met de bisschop en de bisschops­kerk verbonden zijn. Tot grote vreugde van de bisschop was ook de moeder van Mgr. Hendriks aanwezig bij de H.Mis.

Jubileumboek

Aan het eind van de Eucha­ris­tie­viering kreeg Leo Fijen het woord om een nieuw boek te presenteren. Op speciaal verzoek van de jubilaris heeft Adveniat een boek uitgebracht met over­we­gingen van Mgr. Hendriks bij de lezingen van jaar A. Alle aanwezigen kregen het boek van de bisschop cadeau.

Receptie en diner

Na de Mis was er een drukke receptie in het Oesdom en vervolgens een gezellig en druk buffet in het Juliana­klooster, dat uitstekend was verzorgd met fraai aangeklede tafels en een heerlijke maaltijd. Ons team in Heiloo heeft zich weer van zijn beste kant laten zien!

(fotoserie: Wim Koopman)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.