Nationale Roepingenweek

En Maand van Gebed samen met Polen

gepubliceerd: vrijdag, 25 oktober 2019

Dit jaar organiseert de R.-K. Kerk in Nederland voor het eerst een Nationale Roepingenweek. Van zondag 3 t/m zaterdag 9 november zijn er in de bisdommen speciale vieringen waarin de roeping tot het priester­schap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat.

Belangrijk element in deze Nationale Roepingenweek is een icoon van de heilige Wil­li­brord, de patroon­heilige van de Neder­landse Kerkprovincie.

Doel van deze speciale week rond het Hoogfeest van Wil­li­brord (7 november) is het fundamentele belang benadrukken van religieuze roepingen voor de Kerk. Waar mogelijk zal de lokale bisschop voorgaan tijdens deze vieringen. Ook vanuit de Konferentie Neder­landse Religieuzen wordt mee­ge­werkt aan dit initiatief van het landelijke Roepingenoverleg.

Estafette­pro­gramma

dag datum bisdom
Zondag 3 november 2019 Bisdom Den Bosch
Maandag 4 november 2019 Bisdom Rotterdam
Dinsdag 5 november 2019 Bisdom Haarlem-Amsterdam
Woensdag 6 november 2019 Bisdom Roermond
Donderdag 7 november 2019 Bisdom Groningen-Leeuwarden
Vrijdag 8 november 2019 Religieuzen KNR
Zaterdag 9 november 2019 Aartsbisdom Utrecht

Pro­gram­ma Bisdom Haarlem-Amsterdam

In het bisdom Haarlem-Amsterdam zal dinsdag 5 november op drie plaatsen speciaal de H. Mis worden gelezen voor deze intentie.

tijd locatie
7.50 uur Kloosterkapel Groot­semi­narie te Heiloo
9.00 uur St. Bavo Kathedraal te Haarlem met Mgr. Hendriks als celebrant
12.00 uur Genadekapel van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo

Verder zal er in de hele maand november in ons bisdom speciaal voor roepingen tot het priester­schap en het religieuze leven gebeden worden samen met de Poolse gemeen­schap in Nederland en in Polen. Dit zal zijn op voorspraak van de Eerste Vijf Martelaren van Polen en de H. Wil­li­brord.

Gebed Roepingenweek in drie talen

Gebed voor roepingen in drie talen

In de bijlage vindt u hier een speciaal gebed voor in het Neder­lands, Pools en Engels. Ook in Polen is er veel aandacht voor deze gezamenlijke gebedsactie.

Pools-Neder­landse bede­vaart

Deze speciale Gebeds­maand voor Roepingen in Nederland en Polen wordt gestart door een gezamenlijke Pools-Neder­landse bede­vaart van Amsterdam naar Heiloo in de nacht van 2 op 3 november. Binnenkort hierover meer informatie op deze website.