Nachtbedevaart Amsterdam-Heiloo

Pools-Nederlandse Maand van Gebed voor roepingen

gepubliceerd: maandag, 28 oktober 2019

Parallel aan de Nationale Roepingenweek zal er de hele maand november in het bisdom Haarlem-Amsterdam speciaal voor roepingen tot het priester­schap en het religieuze leven gebeden worden samen met de Poolse gemeen­schap in Nederland en in Polen.

Dit zal zijn op voorspraak van de Eerste Vijf Martelaren van Polen en de H. Wil­li­brord. Het feest van de HH. Martelaren wordt gevierd op 13 november, slechts enkele dagen na het feest van de H. Wil­li­brord (7 november).

Wandel­bede­vaart

Als aftrap voor deze speciale Gebeds­maand voor Roepingen in Nederland en Polen wordt een Pools-Neder­landse wandel­bede­vaart geor­ga­ni­seerd van Amsterdam naar Heiloo in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 november 2019.

Bede­vaart­pro­gramma (voettocht)

18.00 uur Start vanaf de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren, Diepenbrockstraat 3, Amsterdam
20.00 uur Tweede start-moge­lijk­heid op de Pieter Calandlaan 197, Amsterdam
Bede­vaart naar Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo
8.00 uur Verwachte aankomsttijd
9.00 uur Moge­lijk­heid tot deelname aan de H. Eucha­ris­tie in de Genadekapel
(ontbijt­moge­lijk­heid voor of na de Mis, dan graag aanmelden via: info@olvternood.nl)
Gebed Roepingenweek in drie talen

Gebed voor roepingen in drie talen

Hiernaast vindt u een speciaal gebed voor in het Neder­lands, Pools en Engels. Ook in Polen is er veel aandacht voor deze gezamenlijke gebedsactie.