Uitnodiging diakenwijding

Zaterdag 16 november - 12.00 uur - Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 13 november 2019
Diakenwijding 2017
Diakenwijding 2017

Deo Volente zal Mgr. Punt zater­dag 16 no­vem­ber maar liefst vier kan­di­da­ten wij­den tot transeünt diaken, dat wil zeggen bestemd om priester te wor­den. Dat zal gebeuren tij­dens een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring die begint om 12.00 uur in de grote Bede­vaart­ka­pel van het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.

Kan­di­da­ten

Wij vragen uw gebed voor deze wij­de­lin­gen:

  • Javier Eduardo Acuña Acuña
  • Juan Andrés Correa del Rio
  • Mikel Palic
  • Bert Glorie

Pro­gram­ma

tijd omschrij­ving
11.00 uur Gelegen­heid het Sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning te ont­van­gen
11.30 uur Rozen­krans­ge­bed
12.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring en diaken­wij­ding
aan­slui­tend Receptie in het Oesdom

De priester­wij­ding staat gepland op 6 juni 2020, zater­dag na Pink­ste­ren.