Vier seminaristen diaken gewijd

gepubliceerd: zondag, 17 november 2019

Zaterdag 16 november waren talrijke gelovigen naar de grote bede­vaartkapel van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood gekomen om de diaken­wijding van vier seminaristen mee te maken. Bisschop Jozef Punt deed de wijding en sprak tijdens zijn preek over de geest van de tijd waarin de wijdelingen terechtkomen en het antwoord daarop: Jezus!

Schola Cantorum

De plechtigheid werd schitterend opge­luis­terd door de Schola Cantorum van het Groot­semi­narie onder leiding van muziekdocent kape­laan Alvaro Rodriguez Lucque. Een volle kerk kon veel meezingen, al waren er ook ver­schil­lende meerstemmige muziekstukken bij. We mogen trots zijn op onze seminaristen.

De homilie van bisschop Punt

Mgr. Punt schetste in zijn homilie de situatie van onze tijd. Aanleiding was de vraag van Jezus in het Evangelie: “Zal de mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?” Hij komt dus en vreest weinig of geen geloof meer te vinden. We leven in een tijd waarin niet het grootste probleem is dat mensen atheïst zijn geworden. Steeds duidelijker wordt hoe prachtig en kundig zelfs iedere cel in elkaar steekt. Dat er een hogere intelligentie achter zit wordt eigenlijk steeds evidenter. Ook is niet het probleem dat mensen niet geloven dat Jezus heeft bestaan. Ook niet-gelovige auteurs erkennen dat de contemporaine buitenbijbelse bronnen over het leven van Jezus talrijk zijn en dat die bronnen de grote gebeur­te­nissen van Jezus’ leven bevestigen. Het is ook niet het probleem dat mensen niet willen geloven, integendeel: in onze tijd zijn mensen juist geneigd om van alles te gaan geloven. Maar de mensen van onze tijd kennen Jezus niet meer als mensgeworden God en verlosser, de enige die ons toekomst geeft. Die Jezus moeten de nieuwe diakens verkondigen en voorhouden.

Na afloop van de plechtige viering was er gelegenheid tot feliciteren en ontmoeting in het Oesdom. Een mooie indicatie voor de ruime belang­stel­ling biedt de foto van het parkeerveld aan de Kapellaan dat voor de gelenheid bijna vol met auto’s stond.

Gebed gevraagd voor geplande priester­wijding

Mgr. Hendriks roept op Arsacal op tot gebed: “We zullen de diakens begeleiden met ons gebed op hun weg naar de priester­wijding die, zo God wil, zaterdag na Pinksteren zal plaats­vin­den en die zij zullen ontvangen met nog een vijfde wijdeling, naar het zich laat aanzien. We zijn God dankbaar voor deze nieuwe werkers in Zijn Wijngaard!”

(fotoserie: Wim Koopman)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.