Willibrorddag

Maandag 2 december - Heiloo

gepubliceerd: donderdag, 21 november 2019

De eerste maan­dag van de maand, 2 de­cem­ber, zal er weer een Wil­li­brord­dag zijn in het Dio­ce­saan Centrum Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.

Pro­gram­ma

Voort­ge­zette vor­ming pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten:

11.30 - 11.50 uur: Rozenhoedje in de Genade­ka­pel
12.10 - 13.40 uur: Rafael Ojeda, pries­ter van het Opus Dei en rector van de OLV kerk in Am­ster­dam, over de Biechtpas­to­raal
13.45 - 13.55 uur: Middag­ge­bed
13.55 - 14.30 uur: Lunch
14.45 - 15.30 uur: Uitwisseling over thema → Deel­ne­mers graag een on­der­werp naar mij toesturen via rector@wil­li­brord­semi­narie.nl

Voort­ge­zette vor­ming pries­ters:

15.45 - 16.45 uur: Gesprek met de bis­schop

Alle geno­dig­den:

17.00 - 18.00 uur: Wil­li­brord­le­zing: Otto de Bruijne, schrijver en kunste­naar. Schilder van de hui­dige ten­toon­stel­ling in de Bede­vaart­ka­pel over het boek Open­ba­ring en het boek Zacharia. *
18.15 uur: Vespers en Heilige Mis Warme buffet­maal­tijd

Aanmel­den

Wilt u zich in ver­band met de logis­tieke voor­be­rei­dingen vóór maan­dag 25 no­vem­ber opgeven per e-mail onder vermel­ding van alle beno­digde in­for­ma­tie:

 1. evene­menten@tilten­berg.org
 2. Lunch: ja/nee
 3. Warme buffet­maal­tijd: ja/nee
 4. Wellicht volgt u op deze dag een verplicht studie­pro­gramma. Wij verzoeken u vrien­de­lijk in dat geval altijd te reageren op deze uit­no­di­ging, voor aan- of afmel­ding!
 5. Indien u dieetwensen heeft, wilt u dit dan aan ons door­ge­ven?
 6. Wij verzoeken u vrien­de­lijk te parkeren op de par­keer­plaats aan de Kapellaan.
 7. De ten­toon­stel­ling over het boek Open­ba­ring is nog t/m maan­dag 2 de­cem­ber in de Bede­vaart­ka­pel in Heiloo te bezich­tigen;

   

  * aan­be­vo­len wordt, voor­af­gaande aan de Wil­li­brord­le­zing, de ten­toon­stel­ling te bekijken.