Oriëntatieweekend - Kom en zie

Weekend 6-8 maart 2020

gepubliceerd: donderdag, 30 januari 2020

Van vrij­dag­avond 6 t/m zon­dag­mor­gen 8 maart zal weer het Ori­ën­ta­tie­week­end van het semi­na­rie plaats­vin­den. Heb je het idee dat God je mis­schien roept om pries­ter te wor­den? Ook al zit je nu nog op de middel­ba­re school, of volg je een studie, aarzel niet om je op te geven voor dit weekend.

De ont­moe­ting met se­mi­na­risten, de rector, het gebed en de omge­ving van het semi­na­rie zullen je helpen in het on­der­schei­den van de weg die God met je voor hebt. Er zijn geen kosten aan verbon­den, slechts een open hart wordt gevraagd. Kom en zie!

Voor opgave en in­for­ma­tie kun je terecht bij rector Jeroen de Wit: