24 Uur voor de Heer

Vrijdag 20 - 12.00 uur tot zaterdag 21 maart - 12.00 uur

gepubliceerd: vrijdag, 6 maart 2020

Van vrij­dag 20 maart op zater­dag 21 maart zal weer de jaar­lijkse 24-uur-voor-de-Heer zijn. 24 Uur voor de Heer wordt elk jaar gehou­den vòòr de vierde zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd op verzoek van Paus Fran­cis­cus. In alle bis­dom­men ter wereld zijn dan plaatsen waar 24 uur aan één stuk Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding is, vaak ook met biecht­gele­gen­heid.

Genade­ka­pel

Ook het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo doet hieraan mee.

Het zal starten gelijk na de H. Mis van vrij­dag om 12.00 uur in de Genade­ka­pel en doorlopen tot de H. Mis van zater­dag, ook om 12.00 uur. Op veel uren zal een pries­ter aanwe­zig zijn voor het Sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning.

Intekenen

In de kapellen zullen lijsten liggen om aan te geven wanneer u een uurtje voor uw reke­ning wilt nemen, het zou fijn zijn als het lukt voor alle uren in ieder geval twee namen te kunnen noteren. Maar ook als u niet inge­schre­ven staat bent u na­tuur­lijk van harte welkom, voor meer of minder dan een uur, dat maakt niet uit.

Intentie

We willen de 24 uur voor de Heer dit jaar vooral opdragen voor de Nieuwe Evangeli­sa­tie in Neder­land, en spe­ci­fiek ook voor het wel­slagen van de con­fe­ren­tie De Missio­naire Pa­ro­chie op 24/25 maart in Ouden­bosch.