Laatste dag van de gebedsnoveen vanuit Heiloo

Negende dag

gepubliceerd: dinsdag, 24 maart 2020

Rector Jeroen de Wit en de Blauwe Zusters gaat voor in gebed op deze negende dag van de noveen waarin we Onze Lieve Vrouw ter Nood aan­roe­pen ter bescher­ming tegen het Corona-virus.

De bis­schop­pen riepen 15 maart op om ge­za­men­lijk een noveen te hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood vanwege het corona­vi­rus. De noveen begon op maan­dag 16 maart en ein­digt vandaag, de dag voor het Hoog­feest van de aan­kon­di­ging van de Heer (25 maart - Maria Bood­schap).

Noveen - dag 9

Noveen­ge­bed

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voor­spraak bij Jezus uw Zoon.

Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:
Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.

Geef wijs­heid aan onze be­stuur­ders en geef dat wij spoe­dig
weer kunnen samen­ko­men om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.

Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.

Amen